DANE OSOBOWE

DANE OSOBOWE

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIMOT Terminale Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@unimotterminale.pl, telefonicznie pod numerem (32) 32 37 900 lub pisemnie pod adresem Unimot Terminale, ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice. U administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@unimotterminale.pl lub pisemnie na adres: UNIMOT Terminale Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.