Terminale

UNIMOT Terminale S.A.

Spółka UNIMOT Terminale S.A. pełni funkcję ośrodka biznesowego zajmującego się profesjonalną działalnością związaną z magazynowaniem i dystrybucją paliw na terenie całego kraju.

W skład aktywów UNIMOT Terminale S.A. wchodzi osiem baz magazynowych.
Obok dotychczasowych baz w Czechowicach-Dziedzicach, Poznaniu, Piotrkowie Trybunalskim, Rypinie są to cztery terminale wniesione jako ZCP (zorganizowana część przedsiębiorstwa) w Szczecinie, Gdańsku, Bolesławcu i Gutkowie.

  • W Czechowicach-Dziedzicach działa nowoczesny terminal paliwowy dla autocystern, umożliwiający dystrybucję 1 mln m3 paliw rocznie. Spółka dysponuje również nowoczesnym parkiem zbiorników, a łączne zdolności magazynowe przekraczają 180 tys. m³.
  • Nowoczesny terminal w Poznaniu jest bazą o pojemności ponad 10 000 m³
    i zdolnościach nalewczych 600 tys. m³ rocznie. W bazie dystrybuuje się olej napędowy, benzynę, paliwa premium oraz lekki olej napędowy.
  • Terminal paliw w Piotrkowie Trybunalskim został oddany do użytku w grudniu 2022 r. Po rozbudowie i modernizacji powstał nowoczesny terminal paliw płynnych umożliwiający przeładunek w zakresie wszystkich rodzajów paliw wraz z dozowaniem dodatków uszlachetniających, instalacja do przeładunku i magazynowania LPG.

Terminal posiada zdolności magazynowe ponad 11 tys. m³. Całkowita zdolność przeładunkowa wynosi 700 tys. m³ na rok, w tym paliwa 500 tys. m³ oraz LPG 200 tys. m³.

  • Baza paliw w Rypinie dysponuje pojemnościami magazynowymi o łącznej powierzchni 1 620 m³.
  • Terminal w Szczecinie dysponuje łącznie zdolnościami magazynowymi wynoszącymi prawie 11 tys. m³. Aktualnie w bazie trwa inwestycja mająca na celu zwiększenie funkcjonalności terminalu m.in. terminal zyska możliwość przyjęcia produktu dostarczanego drogą morską, a także możliwość wydawania towaru ze zbiorników na cysterny kolejowe.
  • Terminal w Bolesławcu zlokalizowany jest w strefie przemysłowej, blisko autostrad A18 i A4 oraz drogi ekspresowej S3 z dogodnym dojazdem do bazy. Łączna pojemność magazynowa wynosi ponad 10 tys. m³. W bazie dystrybuowane są olej napędowy, benzyny, paliwa premium oraz olej napędowy grzewczy.
  • Terminal w Gdańsku położony jest na terenie przemysłowym Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, w pobliżu nabrzeża. Jest bardzo dobrze skomunikowany z drogą S6 i S7 oraz autostradą A1. Całkowita pojemność magazynowa wynosi 12 400 m³.
  • Terminal w Gutkowie położony jest zaledwie 10 km od Olsztyna, stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. Pojemność magazynowa to ponad 12 tys. m³.

Wśród wielu atutów, obok bardzo dobrej lokalizacji naszych baz, warto podkreślić, że wszystkie nasze terminale paliwowe dysponują własnymi bocznicami kolejowymi połączonymi z siecią kolejową PKP.