Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

Data publikacji: 16.11.22

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2022 r. Skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła w tym okresie 120,7 mln zł, czyli wzrosła o ponad 900 proc. w stosunku do wyniku osiągniętego w III kwartale 2021 r.

Skonsolidowane przychody ogółem Grupy UNIMOT wyniosły w III kwartale 2022 r. 3 814 mln zł, czyli o 83 proc. więcej niż rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) w raportowanym okresie ukształtowała się na poziomie 120,7 mln zł, wobec 12 mln zł w III kwartale 2021 r. Zysk netto wyniósł w III kwartale 2022 r. 41 mln zł w stosunku do 4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Elastyczne podejście i szybkie reagowanie na pojawiające się szanse rynkowe przyświeca nam od zawsze, a w tym roku taka strategia biznesowa procentuje wyjątkowo, mimo niepewności na rynkach i niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. III kwartał 2022 r. to kolejne rekordowe wyniki Grupy Unimot, z czego jestem naprawdę dumny. Mając świadomość wyzwań, jakie mogą nas czekać w przyszłości, szukamy kolejnych okazji do rozbudowania naszego biznesu o segmenty, które pozwolą uzupełnić łańcuch wartości i osiągnąć efekt synergii. Dlatego właśnie intensyfikujemy inwestycje w logistykę – nabyliśmy już cysterny kolejowe, które będą do naszej pełnej dyspozycji w I kwartale 2023 r., a także zainicjowaliśmy proces przejęcia spółki posiadającej w swoim portfolio lokomotywy, maszynistów i odpowiednie licencje na świadczenie usług przewozowych i spedycyjnych. Jestem przekonany, że nakłady inwestycyjne szybko się zwrócą, a nabyte aktywa i know how wpłyną pozytywnie na wyniki operacyjne i finansowe naszej Grupy w kolejnych kwartałach – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną Grupy Unimot w III kwartale 2022 r. miały: trwająca wojna w Ukrainie i w konsekwencji duża niepewność na rynkach globalnych oraz skutki wprowadzanych sankcji na Białoruś i Rosję,  wzrost wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw o 20,8 proc. r/r do poziomu 492 tys. m sześc. oraz gazu LPG o 29,6 proc. do 68,2 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz ze strony klientów ukraińskich, sprzedaż części zapasu obowiązkowego będąca konsekwencją zmian organizacyjnych, związanych z wydzieleniem działalności handlu paliwami, biopaliwami i LPG do spółki Unimot Paliwa, która przyczyniła się do wypracowania 23 mln zł EBITDA skorygowanej, a także wyzwania logistyczne ograniczające możliwości wykorzystania szans rynkowych.

Grupa UNIMOT konsekwentnie realizuje strategię biznesową w zakresie rozbudowy sieci stacji paliw AVIA, która w ciągu dziewięciu miesięcy 2022 r. powiększyła się o 20 obiektów. Na koniec września 2022 r. sieć AVIA w Polsce liczyła 105 stacji paliw, w tym 33 prowadzonych przez UNIMOT w modelu CODO (bezpośrednio przez spółkę) i 72 w modelu DOFO (franczyzowych). UNIMOT rozwija także współpracę z siecią SPAR, uruchamiając kolejne markety SPAR Express przy stacjach AVIA. Na koniec września 2022 r. działało ich 25. W III 2022 r. przekroczony został również wolumen sprzedaży 60 mln litrów paliw na stacjach AVIA i Grupa UNIMOT ma ambicje utrzymania dynamicznego wzrostu wolumenu sprzedaży wraz z rozwojem sieci.

Sprawozdanie zarządu za III kwartał 2022 r. 

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 r.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej

Investor chat dedicated to the financial results for Q3 2022.

We would like to invite you to an investor chat dedicated to the financial results for Q3...

14 listopada 2022

Zobacz więcej