TRADEA MA AMBITNE CELE NA RYNKU ENERGII

Data publikacji: 25.10.17

image

W maju 2016 r. właściciele Tradea Sp. z o.o. podpisali umowę sprzedaży 100 procent swoich udziałów spółce UNIMOT, zachowując przy tym zajmowane stanowiska i obowiązki. Dzisiaj Prezes Tradea potwierdza, że był to bardzo dobry krok w rozwoju Spółki.

– Wejście Tradea w skład Grupy Kapitałowej UNIMOT pozwoliło nam uzyskać wzajemne efekty synergii – twierdzi Marcin Kapkowski, Prezes Tradea Sp. z o.o. – Duża rozpoznawalność marki UNIMOT oraz większe możliwości kapitałowe Grupy wzmocniły nasz dział tradingu, co przełożyło się na skokowy wzrost obrotu energią elektryczną. Wyższa kapitalizacja Spółki to również dostęp do większych wytwórców energii elektrycznej, których nie moglibyśmy pozyskać działając niezależnie. Liczba naszych klientów w ciągu ostatniego roku wzrosła aż dwukrotnie i stale się powiększa.

Przypomnijmy, że częścią zapłaty za udziały w Tradei było przyznanie warrantów subskrypcyjnych, które dawały prawo nabycia akcji UNIMOT S.A. serii K w cenie 19,5 zł za akcję. Prezes Marcin Kapkowski skorzystał z tego prawa, nabywając wszystkie przysługujące mu akcje. Warunki transakcji zostały ustalone w 2016 r., gdy UNIMOT był jeszcze notowany na rynku NewConnect, natomiast objęcie akcji nastąpiło w 2017 r.                        

Nabycie akcji UNIMOT S.A. traktuję jako długoterminową inwestycję, spodziewając się wzrostu ich wartości w dłuższym horyzoncie czasowym – wyjaśnia Marcin Kapkowski. – Zamierzam kontynuować budowę wartości spółki Tradea, a tym samym przyczyniać się do wzrostu wartości UNIMOT S.A., której jestem współwłaścicielem. Z tego względu podpisałem umowę lock-up na większościowy pakiet tych akcji. Również akcje nieobjęte umową są nadal w moim posiadaniu. Nie zamierzam ich sprzedawać po aktualnych cenach rynkowych ponieważ uważam, że ich wycena nie odzwierciedla realnej wartości spółki UNIMOT. Spokojnie poczekam na czasy, gdy inni inwestorzy podzielą moją opinię.

Tradea jest również głównym dostawcą energii elektrycznej do Energogas Sp. z o.o. – spółki z Grupy UNIMOT, zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz gazu płynnego do klientów końcowych. Dalszy, dynamiczny wzrost portfela sprzedażowego w Energogas zapewnia spółce Tradea pośredni dostęp do klientów końcowych i naturalny zbyt pozyskiwanej energii elektrycznej w ramach Grupy Kapitałowej. Dzięki powyższej strategii, cała marża pomiędzy wytwórcą energii a klientem docelowym pozostaje w Grupie Kapitałowej UNIMOT S.A., a oferta Tradei i Energogas jest jeszcze bardziej konkurencyjna.  

Według stanu na koniec września 2017 r., kapitał własny spółki Tradea wynosi 3,7 mln zł, a prognozowany zysk netto po III kwartale to prawie 0,5 mln zł, przy przychodach na poziomie 44 mln zł narastająco od początku roku. W ciągu dziewięciu miesięcy działalności w b.r. Tradea dostarczyła do swoich klientów ponad 262 GWh energii elektrycznej.

Tradea ma ambitne plany rozwojowe: w 2018 r. chce zostać bezpośrednim uczestnikiem Towarowej Giełdy Energii S.A. – Bezpośrednia działalność na rynku TGE pozwoli nam znacznie ograniczyć koszty transakcyjne, związane z zabezpieczaniem pozycji handlowych. Krok ten będzie ważny także w zakresie zwiększenia pozycji naszej Spółki, ponieważ dołączymy do największych graczy na rynku energii – wyjaśnia Marcin Kapkowski. 

Tradea angażuje się również w nowo powstające inicjatywy klastrów energii, gdzie widzi swoje miejsce jako profesjonalny podmiot wspierający koordynatorów tych klastrów. – Dostrzegamy tu duży potencjał rozwojowy dla naszej Spółki – wyjaśnia Marcin Kapkowski. – Chcemy aktywnie uczestniczyć w tym sektorze rynku, oferując rozliczenia energii sprzedanej i kupionej w ramach klastra oraz bilansowanie handlowe. 

Spółka liczy na utrzymanie szybkiego tempa w procesie powiększania portfela klientów w kolejnych latach, aby docelowo osiągnąć znaczącą pozycję na hurtowym rynku energii.