Handel hurtowy

image

Działalność w zakresie hurtowego handlu energią elektryczną pod marką AVIA  jest realizowana przez spółkę TRADEA, która jest częścią Grupy Kapitałowej UNIMOT.

Doświadczenie TRADEA w handlu hurtowym energią

image

Handel prowadzimy głównie za pośrednictwem platform giełdowych i brokerskich. Na podstawie koncesji na obrót energią elektryczną zawieramy transakcje kupna i sprzedaży. Transakcje z kontrahentami zawieramy na podstawie umów ramowych i krótkoterminowych porozumień transakcyjnych.

image

Specjalizujemy się w hurtowym handlu energią elektryczną przez giełdę energii i platformy brokerskie.

image

Zajmujemy się kompleksową obsługą uczestników rynku energii

image

Od 2010 r. działamy na polskim i europejskim rynku energii

Po więcej informacji zapraszamy na stronę spółki tradea.pl