Unimot Terminale

Plan Połączenia UNIMOT Investments & UNIMOT Terminale

Tradycje zakładu w Czechowicach-Dziedzicach sięgają 1896 r., kiedy powstała Rafineria Schodnica. W czasie ponad stuletniej historii zaszło wiele zmian, które wynikały ze zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i uwarunkowań gospodarczych.
W 1996 r. przedsiębiorstwo państwowe funkcjonujące pod nazwą Śląskie Zakłady Rafineryjne zostało przekształcone w JSSP Rafineria Czechowice S.A. Od 1998 roku rozpoczęto proces restrukturyzacji polegający na wydzielaniu ze struktur Spółki poszczególnych obszarów do spółek zależnych, w tym RCEkoenergia Sp. z o.o.

Spółka do 19 grudnia 2005 r. występowała pod nazwą Rafineria Czechowice S.A.

W 2003 r. rozpoczęto proces konsolidacji z Grupą LOTOS S.A. Od 19 grudnia 2005 r. Spółka działała pod firmą LOTOS Czechowice S.A.

Dla działalności Spółki ważną wydarzeniem było zaprzestanie w 2006 r. przerobu ropy naftowej, które istotnie wpłynęło na zmianę działalności Spółki i wyspecjalizowanie się w działalności magazynowej i dystrybucji paliw.

W 2013 r. podjęto decyzję o utworzeniu dwóch podmiotów – spółki logistycznej
i infrastrukturalnej. W ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej LOTOS spółka RCEkoenergia została zbyta do spółki LOTOS Infrastruktura z siedzibą w Jaśle. Do spółki LOTOS Infrastruktura w ramach rekonstrukcji aktywów infrastrukturalnych i logistycznych przekazana została również działalność infrastrukturalna Spółki.

Na bazie Spółki z kolei uruchomiono ośrodek biznesowy, w ramach którego skupiono aktywa związane z magazynowaniem i dystrybucją produktów naftowych. 30 lipca 2013 r. została zarejestrowana zmiana nazwy Spółki na LOTOS Terminale S.A.

W latach 2013 – 2015 Spółka zakupiła od Grupy LOTOS bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim, Rypinie i Poznaniu.

Od 2020 r. jako element działań określonych w Decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen S.A. kontroli nad Grupą LOTOS, rozpoczęto działania mające na celu stworzenie nowej struktury grupy kapitałowej Spółki.

Na początku 2022 r. w ramach realizacji działań określonych w Decyzji KE została zawarta przedwstępna umowa zbycia akcji LOTOS Terminale S.A. na rzecz UNIMOT Investments.

Kolejne etapy realizacji budowy grupy kapitałowej Spółki przebiegały następująco:

  • Spółka objęła 100% akcji spółki LOTOS Infrastruktura S.A., a pośrednio całość udziałów spółki RCEkoenergia Sp. z o.o.
    • Spółka objęła 100% udziałów spółki Uni-Bitumen.
    • Spółka przejęła 4 bazy paliw PKN Orlen (ZCP – zorganizowana część przedsiębiorstwa) zlokalizowane w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu.

Na bazie LOTOS Terminale został utworzony Independent Logistics Operator (Niezależny Operator Logistyczny – “NOL”), który skupił oprócz dotychczasowych aktywów cztery terminale wniesione jako ZCP (zorganizowaną część przedsiębiorstwa) przez PKN ORLEN S.A., 100 % akcji LOTOS Infrastruktura S.A oraz Bitumen Divestment Business (spółka Uni-Bitumen). Tym samym powstał podmiot wyposażony we wszystkie kluczowe aktywa i zasoby umożliwiając spółce działanie w nowej formule biznesowej, w oparciu o własne koncesje i składy podatkowe.

7 kwietnia 2023 roku UNIMOT Investments nabył cały pakiet akcji LOTOS Terminale S.A. i tym samym Spółka stała się częścią Grupy UNIMOT. Docelowo spółka LOTOS Terminale zmieni nazwę na UNIMOT Terminale.