Strategia ESG

Grupa UNIMOT stara się prowadzić działalność biznesową w sposób odpowiedzialny społecznie i zrównoważony tj. tak, aby potrzeby obecnego pokolenia były zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich potrzeb Priorytetem Grupy są transparentne działania uwzględniające cele środowiskowe (w tym klimatyczne), społeczne i zarządcze Strategia oparta jest na pięciu filarach (cele strategiczne) adresujących każdy z głównych obszarów ESG: środowisko („E” – z ang. „environment”), społeczeństwo („S” – z ang. „social responsibility”) i ład korporacyjny („G” – z ang. „corporate governance”). W ramach powyższych filarów Grupa zdefiniowała 12 aktywności będących sposobem na realizację celów strategicznych.

Wyznaczone cele strategiczne w poszczególnych obszarach ESG:

 

 

Cele strategiczne są realizowane poprzez poniższe zadania:

CEL I

 1. Rozwój biznesów bazujących na odnawialnych źródłach energii.
 2. Nieustanna realizacja obowiązków NCW i NCR zgodnie z najwyższymi standardami.
 3. Dążenie do neutralności w zakresie emisji gazów cieplarnianych emisji bezpośredniej (Scope 1) i emisji pośredniej (Scope 2).

CEL II

 1. Usprawnienie procesów zarządzania w obszarze ochrony środowiska.
 2. Pogłębiona analiza ryzyk i szans klimatycznych.

CEL III

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa pracy.
 2. Stałe podnoszenie kompetencji i zaangażowania pracowników.
 3. Zapewnienie dostępu do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i kart sportowych.

CEL IV

 1. Wsparcie lokalnych społeczności.
 2. Wsparcie młodych talentów i stwarzanie im szans rozwoju.

CEL V

 1. Budowanie kultury zrównoważonego rozwoju w organizacji.
 2. Wprowadzenie Kodeksu Partnera Biznesowego.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Strategia w wersji PDF (link)

 

 

Działania realizowane w ramach Strategii wspierają także wybrane cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ