Dokumenty firmowe

12 marca 2020

Koncesja OPZ – styczeń 2021

12 marca 2020

Koncesja OPC – styczeń 2021

10 stycznia 2018

Zmiana warunków koncesji MPC

10 stycznia 2018

Zmiana warunków koncesji OPZ

10 stycznia 2018

Zmiana warunków koncesji WPC

10 stycznia 2018

Zmiana warunków koncesji OPC

08 marca 2016

Taryfa UNIMOT S.A. na obrót paliwami gazowymi, obowiązująca do 31.08.2017

28 kwietnia 2015

Świadectwo AEO

12 lutego 2015

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

12 lutego 2015

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym NIP

28 listopada 2011

Zmiana warunków koncesji – obrót