Piotr Cieślak

Członek Rady Nadzorczej

image

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy i szkolenia związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się także w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, mediacjach, a także w roli pełnomocnika podczas obrad walnych zgromadzeń spółek publicznych i niepublicznych. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów, ekonomii i prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Od 2004 r. związany jest ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

Przez okres 12 lat, tj. od 2008 r. do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie jest Dyrektorem Zarządzającym oraz Doradcą Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i dopowiada m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII oraz realizację celów strategicznych Stowarzyszenia. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w spółce Unimot S.A.

Pan Piotr Cieślak spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Przewodniczący Komitetu Audytu. Na podstawie złożonego oświadczenia Piotr Cieślak jest niezależny od UNIMOT S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.