Raport nr 2/2015

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki UNIMOT S.A. na dzień 22 czerwca 2015 r.