Wstępne szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2018 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji
wstępnych, szacunkowych wybranych danych finansowych za 1 kwartał 2018 r. („Dane Wstępne”)
uzyskanych przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2018 r., podjął decyzję o ich publikacji jako informacji
poufnych.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR).

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Moroz, Prokurent