Raport bieżący nr 6/2015

Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że w dniu 30.01.2015r. otrzymał informację od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczeniu daty pierwszego dnia notowań:

1. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
4. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Pod warunkiem dokonania w dniu 04.02.2015r. rejestracji tych akcji przez KDPW S.A. i oznaczenia ich kodem PLUNMOT00013.
Pierwszym dniem notowań będzie 04.02.2015 roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załacznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".