Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 20.05.2021 r.

Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 20 maja 2021 r.

  1. Unimot Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Liczba akcji: 3 593 625 akcji stanowiących 43,84% kapitału zakładowego. Liczba głosów: 3 593 625 głosów stanowiących 42,04% ogólnej liczby głosów oraz 61,33% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 20 maja 2021 r.

 

  1. Zemadon Ltd. z siedzibą na Cyprze. Liczba akcji: 1 616 661 akcji stanowiących 19,72% kapitału zakładowego. Liczba głosów: 1 966 661 głosów stanowiących 23,01% ogólnej liczby głosów oraz 33,56% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 20 maja 2021 r.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące Spółkę:

Filip Kuropatwa, Wiceprezes Zarządu