Dane finansowe

Skonsolidowane dane finansowe

Przychody ze sprzedaży
Zyski

 

Dane i wskaźniki finansowe:

2018 – 2022.xlsx

2012 – 2017.xlsx

Dane w ujęciu rocznym

Wskaźnik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Przychody ze sprzedaży - - - - - - -
Zysk brutto - - - - - - -
EBIT - - - - - - -
EBITDA - - - - - - -
Zysk netto - - - - - - -
Kapitał własny - - - - - - -
Zobowiazania długoterminowe - - - - - - -
Zobowiazania krótkoterminowe - - - - - - -
Aktywa ogółem - - - - - - -
Marża EBIT - - - - - - -
Marża EBITDA - - - - - - -
ROE - - - - - - -

Dane w ujęciu kwartalnym

Wskaźnik (rok: ) Q1 Q2 Q3 Q4
Przychody ze sprzedaży - - - -
Zysk brutto - - - -
EBIT - - - -
EBITDA - - - -
Zysk netto - - - -
Kapitał własny - - - -
Zobowiazania długoterminowe - - - -
Zobowiazania krótkoterminowe - - - -
Aktywa ogółem - - - -
Marża EBIT - - - -
Marża EBITDA - - - -
ROE - - - -

Zobacz prezentacje i inne materiały wynikowe

Zobacz prognozy wyników