Biznes

UNIMOT S.A. jest niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych, który w swojej ofercie posiada: olej napędowy (ON), gaz płynny (LPG), gaz ziemny (E, LNG, CNG), biopaliwa (Bio), energię elektryczną, oleje silnikowe oraz asfalty. Grupa prowadzi również handel ropą naftową z USA. Multienergetyczna oferta Spółki obejmuje zarówno hurtową sprzedaż paliw dla klienta biznesowego, jak również sprzedaż detaliczną gazu propan-butan, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.

UNIMOT S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej UNIMOT i bazuje na relacjach oraz 25-letnim doświadczeniu Unimot Express – specjalisty w międzynarodowym obrocie produktami petrochemicznymi.

Działalność UNIMOT S.A. została zainicjowana w 2011 r. Rok później Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2017 r. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka wyróżnia się dynamicznym rozwojem, ciągłym poszerzaniem oferty oraz realizacją ambitnych celów biznesowych, dzięki czemu intensywnie wykorzystuje nowe możliwości pojawiające się w branży paliwowej. W 2013 r. Spółka rozpoczęła realizację projektu gazu ziemnego, którego istotą jest wielokierunkowa sprzedaż paliwa gazowego, a w 2014 r. uruchomiła hurtową sprzedaż oleju napędowego. Od 2017 r. UNIMOT S.A. buduje sieć stacji paliw w Polsce, a od 2019 na Ukrainie pod marką AVIA na podstawie umów franczyzowych typu master franchising. W 2019 r. spółka weszła również w handel produktami asfaltowymi oraz olejami silnikowymi, a od 2020 r. prowadzi handel ropą naftową importowaną z USA.

obrazek