Otoczenie rynkowe

Rynek paliw ciekłych

Rok 2021 to okres wychodzenia ze skutków początkowej fazy pandemii COVID-19 także na rynku paliw ciekłych, jednocześnie – rok bardzo wyraźnych, dynamicznych wzrostów cen paliw płynnych.

więcej

Rynek LPG

W 2021 r. konsumpcja LPG ustabilizowała się. Zgodnie z danymi POPiHN, konsumpcja gazu LPG w 2021 r. wyniosła 4,7 mln m3, co oznacza nieznaczny jej wzrost o 2,2% r/r. Był on mniejszy niż wzrost konsumpcji benzyn silnikowych co było wynikiem znacznie większego wzrostu cen autogazu niż benzyn.

więcej

Rynek gazu ziemnego

Rynek gazu ziemnego w 2021 r. przebiegał pod znakiem dalszych, nienotowanych dotąd wzrostów cen. Po zapaści na rynku spowodowanej znaczną redukcją zapotrzebowania poprzez globalną sytuację pandemiczną, nastąpiło wyraźne odbicie.

więcej

Rynek energii elektrycznej

Podobnie jak na rynku gazu ziemnego, także na rynku energii elektrycznej w 2021 r. mieliśmy do czynienia z wyraźnym, nienotowanym dotąd wzrostem cen. W 2021 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło o 5,7 % względem roku poprzedniego. Dominujący udział w produkcji energii w grudniu 2021 r. miały elektrownie na węgiel (76%).

więcej

Rynek produktów asfaltowych

W 2021 roku można było zaobserwować systematyczne odbudowywanie się rynku robót drogowych po przestojach spowodowanych pandemią Covid-19 i wprowadzoną kwarantanną z początku 2020 r. Pandemia nie wstrzymała prac na budowach, ale w różny sposób wpłynęła na poszczególne segmenty rynku. Kluczową rolę dla rozwoju sektora nadal pełni realizacja dużych inwestycji publicznych i programów budowy infrastruktury drogowej.

więcej

Fotowoltaika

Rynek instalacji fotowoltaicznych, zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i instytucjonalnych od kilku lat notuje wyraźne tendencje wzrostowe. Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejszym elementem na dachach domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, hal produkcyjnych lub magazynowych.

więcej