Strategia

W dniu 28 czerwca 2018 r. zatwierdzona została Strategia Grupy UNIMOT na lata 2018-2023.

Główne cele strategiczne Grupy UNIMOT na lata 2018-23 obejmują:

  • Wzrost efektywności biznesu, mierzony wskaźnikiem ROCE (liczony jako EBITDA / aktywa trwałe pomniejszone o kapitał pracujący) – w 2023 r. ROCE = 15%
  • Dywersyfikację działalności – generowanie w 2023 r. 70% EBITDA z intensywnie rozwijanych biznesów poza olejem napędowym
  • Rozwój sieci AVIA w Polsce – 200 stacji paliw w sieci do końca 2023 r.
  • Coroczną wypłatę dywidendy w wysokości min. 30% zysku netto UNIMOT S.A.

Pierwotnie Strategia zawierała także cel finansowy na 2023 r. (75 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej), ale spółka zdecydowała się odwołać długoterminowe prognozy (czytaj więcej – link do RB 32/2019).

Prezentacja strategii Grupy UNIMOT na lata 2018-2023