Struktura Grupy

Spółka UNIMOT S.A. stworzyła wokół siebie silną Grupę Kapitałową, składającą się z wielu spółek zależnych. Ich zadaniem jest rozwój działalności Grupy w sektorach paliw ciekłych, gazowych i energii elektrycznej.

Spółka UNIMOT Paliwa skupia się na obrocie paliwami (olej napędowy, benzyny, biopaliwa, gaz LPG) na rynku hurtowym.

Spółka UNIMOT Energia i Gaz prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, instalacji fotowoltaicznych oraz gazu ziemnego i gazu LPG.

Spółka Tradea zajmuje się hurtową sprzedażą energii elektrycznej.

Spółka UNIMOT System  zajmuje się dystrybucją gazu ziemnego oraz  regazyfikacją gazu LNG poprzez spółkę zależną BlueLNG.

Do Grupy Kapitałowej UNIMOT zaliczamy także spółkę Green Electricity sp. z o.o., która zajmuje się wynajmem krótkoterminowym skuterów i hulajnóg elektrycznych, spółka ta jednak nie jest konsolidowana w sprawozdaniach finansowych, gdyż UNIMOT S.A. posiada w niej tylko 25 % udziałów.

W Grupie Kapitałowej UNIMOT znajdują się także spółki zagraniczne:

UNIMOT Ukraine LCC z siedzibą w Kijowie, która  odpowiada za rozwój sieci stacji paliw AVIA na terenie Ukrainy oraz za hurtowy obrót energią elektryczną na rynku Ukraińskim.

UNIMOT Asia LLC z siedzibą w Szanghaju, która zajmuje się sprzedażą produktów petrochemicznych pod marką AVIA na rynku Chińskim.

Natomiast spółka 3 SEAS ENERGY LLC  z siedzibą w Tulsa (USA) odpowiada za dostawy ropy naftowej na rynek Europy Środkowo Wschodniej.

obrazek

Spółki zależne

Więcej informacji o działalności spółek z Grupy Kapitałowej UNIMOT można uzyskać na poniższych witrynach: