Prognozy wyników

W dniu 1 kwietnia 2022 r. Zarząd podjął decyzję o odstąpieniu publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej za 2022 rok (RB nr 8/2022).

Zarząd Emitenta podjął powyższą decyzję mając na uwadze zewnętrzne czynniki rynkowe niezależne od Spółki, związane z dużą zmiennością i niepewnością sytuacji na rynku paliw wywołaną trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie i skutkami gospodarczymi sankcji na Rosję i Białoruś nakładanych w związku z tym wydarzeniem. Ponadto, brak możliwości oszacowania i podania do wiadomości publicznej prognozy na 2022 rok wynika z trudnego do przewidzenia wpływu na tegoroczne wyniki Grupy planowanego nabycia aktywów Lotos Terminale.