Raporty Okresowe

Wyszukaj raportu

Musisz wprowadzić nr raporty przykłąd 00/0000

Data publikacji:

16 listopada 2022

Raport za 3Q2022

Dokumenty w nieoficjalnym formacie PDF (Portable Document Format - Format Dokumentu Przenośnego)

31 sierpnia 2022

Raport półroczny za 2022

Dokumenty w nieoficjalnym formacie PDF (Portable Document Format - Format Dokumentu Przenośnego)

23 maja 2022

Unimot – Skonsolidowany raport za I kw. 2022

4 kwietnia 2022

Raport roczny za 2021 r.

Dokumenty w oficjalnym formacie ESEF (European Single Electronic Format – Jednolity Europejski Format Raportowania)


Dokumenty w nieoficjalnym formacie PDF (Portable Document Format - Format Dokumentu Przenośnego)