Dywidenda

W dniu 13 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki przyjął politykę dywidendową która stanowi, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym jednostkowego zysku netto.

Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji operacyjno-finansowej Emitenta.

Wpływ na przyjętą politykę dywidendową będzie miała Umowa Kredytów zawarta w związku z podpisaną przez spółkę zależną umową przedwstępną zakupu 100% akcji spółki LOTOS Terminale S.A. Umowa ta przewiduje m.in. brak możliwości wypłaty dywidendy co najmniej w bieżącym roku. Więcej informacji: Raport bieżący 2/2022

Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.

Dywidendy:

 

Dywidenda
za rok
Dywidenda (PLN) Procent zysku przeznaczonego na dywidendę Dzień prawa do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
wartość na 1 akcję
2020 16 149 701,46  1,97 50,00% 2021-06-04 2021-06-25
2019 16 149 701,46  1,97 30,00% 2020-06-18 2020-07-09
2017 13 936 290,60  1,70 55,14% 2018-06-05 2018-06-19
2016 9 837 381,60 1,20 30,50% 2017-07-04 2017-07-20
2015 3 965 621,96 0,68 30,35% 2016-06-15 2016-06-30
2014 1 399 631,28 0,24 31,15% 2015-07-04 2015-07-24
2013 320 379,70 0,10 28,23% 2014-07-12 2014-07-31
2012 768 911,28 0,24 49,90% 2013-07-12 2013-07-31