Tabela – dane w ujęciu rocznym

Wskaźnik2018201720162015
 Przychody ogółem 679878 3005002 2517951 1381035
Zysk brutto ze sprzedaży202261490153753815006
EBIT-599335074094617068
EBITDA776383804466119398
Zysk/strata netto-1966224402964312438
Kapitał własny----
 Zobowiązania dlugoterminowe----
Zobowiązania krótkoterminowe----
Aktywa ogółem----
Marża EBITDA -0,0008% 0,011150409% 0,016261635% 0,012358847%
Marża netto 0,0011% 0,012772038% 0,017737041% 0,014045987%
 ROE -0,001% 0,111% 0,309038782% 0,196536359%
ROIC----