Akcjonariat

Nazwa AkcjonariuszaLiczba akcji Udział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział w głosach
Unimot Express Sp. z o.o.3 593 62543,84%3 593 62542,04%
Zemadon LTD1 616 66119,72%1 966 66123,01%
Nationale-Nederlanden PTE542 4006,62%542 4006,35%
Inni2 445 13229,83%2 445 13228,61%
Razem8 197 818100,00%8 547 818100,00%