UNIMOT podsumował rok 2017

Data publikacji: 21.03.18

image

Grupa UNIMOT opublikowała skonsolidowany raport za 2017 r. W porównaniu do roku 2016  Grupa osiągnęła wyższe przychody ze sprzedaży, natomiast zysk netto był niższy.

W 2017 r. Grupa UNIMOT osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 3,01 mld zł, w porównaniu do 2,52 mld zł za 2016 r. Wzrost przychodów o ponad 19% r/r nastąpił głównie dzięki wzrostowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego, biopaliw oraz LPG. Grupa wypracowała zysk EBITDA na poziomie 38,4 mln zł, czyli o 14% mniej niż  w roku ubiegłym. Z kolei wypracowany przez Grupę zysk netto wyniósł 22,4 mln zł, w porównaniu do 29,6 mln zł zysku netto za 2016 r. Spadek zysku netto o 24% r/r był wywołany głównie niższymi marżami w hurtowej sprzedaży oleju napędowego, ale także wzrostem kosztów, głównie kosztów związanych z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego od stanów magazynowych i zapasu obowiązkowego oleju napędowego.

W związku z nieprecyzyjnymi przepisami, dotyczącymi realizacji NCW, Spółka zdecydowała się na konserwatywną ich interpretację i poniesienie wyższych kosztów, które jednak miały charakter jednorazowy – wyjaśnia Maciej Szozda, Prezes UNIMOT S.A. – Biorąc pod uwagę bardzo wymagające otoczenie zewnętrzne w 2017 r., jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników. Tym bardziej, że wzrost skali działalności Grupy oraz przygotowanie do jej dalszego rozwoju w 2018 r. spowodowały zwiększenie zatrudnienia, a dynamiczny rozwój sieci paliw pod marką AVIA, wdrażanie aplikacji Tankuj24 i rozbudowa własnej sieci dystrybucji gazu ziemnego generują dodatkowe, stałe koszty.

Do najważniejszych sukcesów minionego roku należy z pewnością dołączenie UNIMOT S.A. do grona spółek notowanych na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka wywiązała się też z przyjętych na ten okres inwestycyjnych celów emisyjnych. Uruchomiona w maju 2017 r. aplikacja Tankuj24, przeznaczona do zakupu paliw on-line, szybko zyskała popularność i na koniec roku usługa ta była oferowana na 100 stacjach paliw w Polsce. Jeszcze większą dynamikę osiągnął projekt wprowadzenia na rynek franczyzowej sieci stacji paliw AVIA. Do końca 2017 r. Spółka uruchomiła aż 15 stacji pod tym brandem, a tym samym uplasowała markę AVIA na 3. miejscu w kraju pod względem najdynamiczniej rozwijających się sieci stacji paliw.

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku bardzo wysokie wzrosty przychodów ze sprzedaży oraz wolumenów obrotu osiągnęły spółki zależne z Grupy UNIMOT, działające w segmencie sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego. Spółka UNIMOT Energia i Gaz (wcześniej Energogas) w 2017 r. istotnie zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych – z 0,77 mln zł w 2016 r. do 23,74 mln zł w 2017 r.    W porównaniu do 2016 r. Spółka zwiększyła liczbę punktów poboru energii i gazu aż o 165%. Także spółka Tradea, zajmująca się hurtową sprzedażą energii za pośrednictwem platform giełdowych i brokerskich, znacząco zwiększyła swoje przychody –  z 33 mln zł w 2016 r. do 96 mln zł w 2017 r. Liczba współpracujących ze Spółką wytwórców energii, w porównaniu do 2016 r., wzrosła o 123%.

Obecnie Zarząd UNIMOT opracowuje strategię dalszego rozwoju Grupy na najbliższe 3 lata.

Aktualnie trwają intensywne prace nad określeniem najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju, analizą szans i możliwości rynkowych, które chcemy przełożyć na konkretne cele – dodaje Prezes Szozda. – Wśród najważniejszych punktów strategii na pewno znajdzie się rozwój sieci stacji paliw pod marką AVIA, jak również umacnianie pozycji wiodącego niezależnego importera produktów paliwowych, który dociera z ofertą do szerokiego grona odbiorców i uczestniczy w przetargach publicznych; wreszcie większe otwarcie się na obrót innymi produktami z oferty, tj. gazem ziemnym i energią elektryczną. Bierzemy też pod uwagę rozwój działalności międzynarodowej.

Strategia dalszego rozwoju Grupy UNIMOT zostanie ogłoszona w drugim kwartale br.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej