Bardzo dobre wyniki Grupy UNIMOT w I kwartale 2019

Data publikacji: 06.05.19

image

O 28,2% r/r wzrosły przychody w I kwartale 2019 Grupy Kapitałowej UNIMOT, co wynika z wstępnych szacunkowych danych finansowych opublikowanych w dniu dzisiejszym. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 22,9 mln zł, a skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniosła 9,8 mln zł.

Wg szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych, Grupa UNIMOT w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2019 r. wypracowała 868,7 mln zł przychodów, czyli o 28,2% więcej r/r. Skonsolidowana EBITDA, tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją, wyniósł 22,9 mln zł. Natomiast skonsolidowana EBITDA skorygowana, czyli oczyszczona głównie o wycenę zapasu oleju napędowego, wyniosła 9,8 mln zł.

Cieszę się ze wyniki naszych spółek zależnych wspierają wyniki UNIMOT S.A. – wyjaśnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT. Główny wpływ na wyniki finansowe spółek zależnych w I kw. 2019 r., poza wynikiem wygenerowany z tytułu handlu energia elektryczną na platformach giełdowych i brokerskich, miały wpływ także widocznie lepsze r/r wyniki spółek gazowych oraz spółki UNIMOT Energia i Gaz.  Zgodnie z naszą strategią rozwoju dalej będziemy dywersyfikować źródła zysków i jestem przekonany, że spółki zależne będą miały w tym coraz większy udział – dodaje Prezes Sikorski.

Szacunkowe jednostkowe dane finansowe (biznes oleju napędowego, biopaliw, LPG oraz sieć stacji AVIA) spółka opublikowała 24 kwietnia br. Wg tych danych UNIMOT S.A. w I kwartale 2019 r. wypracował 841,8 mln zł jednostkowych przychodów ogółem, jednostkowa EBITDA wyniosła 19,1 mln zł, a jednostkowa EBITDA skorygowana wyniosła 7,5 mln zł. Główny wpływ na jednostkowe wyniki finansowe w I kw. 2019 r. miało sprzyjające otoczenie zewnętrzne, niższe r/r koszty operacyjne w efekcie przeprowadzonego programu optymalizacyjnego, lepsze od wewnętrznych oczekiwań wyniki segmentu biopaliw oraz wycena zapasu obowiązkowego paliw płynnych i uzasadnione przesunięcia.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej