Czat inwestorski UNIMOT S.A.

Data publikacji: 20.11.14

image

20 listopada o godz. 13.00 odbył się czat inwestorski, poświęcony omówieniu wyników finansowych UNIMOT S.A. za III kwartał. 

Na pytania inwestorów odpowiadał Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. Poniżej publikujemy zapis czatu. 

Moderator: Zapraszamy udziału w czacie inwestorskim z Przemysławem Podgórskim, Prezesem Zarządu UNIMOT S.A. Zachęcamy do logowania i zadawania pytań!

Moderator: Witamy Państwa. Widzimy, że pierwsze pytania już spływają. Informujemy, że można już pobrać nasz factsheet. Czat rozpocznie się o godz. 13.00

gaz_inwestor: witam, długo trzymałem akcje duona, od jakiegoś czasu Wami się zainteresowałem

Przemysław Podgórski: Dziękujemy za zainteresowanie, zachęcamy do podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o nasze dane finansowe oraz publikowane raporty.

Robin: spółka planowała na ten rok duże inwestycje w gaz ziemny.. z tego co pamiętam to między innymi miało dojść do dość znacznej akwizycji. Czy doszła ona już do skutku?

Przemysław Podgórski: Poprzez spółkę celową dokonaliśmy akwizycji sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego o dł. 22 km, z niespełna 100 obiorcami. Nabyliśmy aktywa w postaci skraplarni gazu ziemnego oraz stacji regazyfikacji LNG.

Wierny: Witam chciałem zapytać o plany wejścia na główny parkiet? Obecne obroty na spółce nie zachęcają inwestorów. Postrzegane są jako ryzyko z punktu widzenia możliwości swobodnego zarządzania zainwestowanymi środkami

Przemysław Podgórski: Mamy świadomość ograniczeń wynikających z niskiego free float, Spółka informowała już o planach wejścia na GPW, a wzrost kapitalizacji i rentowności prowadzonej działalności przybliża nas do realizacji tych planów.

Mirek: Skąd spółka kupuje LNG? Czy Z Kaliningradu też?

Przemysław Podgórski: Dokonywaliśmy zakupu krajowego i zagranicznego LNG. W związku z uruchomieniem własnej skraplarni, dalszy obrót zamierzamy prowadzić głównie w oparciu o własny LNG. Wg naszej wiedzy LNG z Kaliningradu na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze dostępny.

borek: spółka odnotowała dwukrotny wzrost sprzedaży w okresie pierwszych 9 miesięcy 2014 roku. co złożyło się na tak dobry wynik?

Przemysław Podgórski: Na tak dobre wyniki wpłynęła intensyfikacja sprzedaży biopaliw, ale przede wszystkim rozpoczęcie hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz utrzymanie wysokich wolumenów sprzedaży w zakresie LPG.

Wierny: Jak Pan ocenia obecny wkład inwestorów z Hiszpanii? Jak firma wykorzystuje doświadczenia Hiszpanów? Jak to wpływa na dalsza strategie rozwoju spółki?

Przemysław Podgórski: Nasi hiszpańscy akcjonariusze posiadają bogatą wiedzę, kontakty i doświadczenie w zakresie międzynarodowego obrotu gazem ziemnym. Dzięki ich wsparciu Spółka ma dostęp do tej wiedzy, doświadczenia, z czego intensywnie korzysta, m.in. w zakresie szkoleń.

nowak: drugie pytanie: jak idzie sprzedaż i w ogóle cały biznes związany z biopaliwami? Spółka będzie go kontynuować?

Przemysław Podgórski: W omawianym III kwartale udział biopaliw w sprzedaży netto Grupy stanowił 9%. Zamierzamy kontynuować i rozwijać tę działalność.

mobi: Co to jest za przychód finansowy inny o wartości 1 mln zł?

Przemysław Podgórski: Pozycja inne przychody finansowe obejmuje dodatnie różnice kursowe oraz wynik na transakcjach zabezpieczających ceny produktów. Jak wskazywaliśmy w raporcie kwartalnym, w Spółce obowiązują procedury zabezpieczenia zarówno cen produktów (ON), jak i ryzyka walutowego.

tom: Kiedy będzie skorygowana prognoza na ten i przyszłe lata, skoro po III kw. br. Spółka już wykonała plan na cały 2014r. ?

Przemysław Podgórski: Korekta prognozy została opublikowana w dniu dzisiejszym. Zakłada ona wzrost obrotów do 670 mln zł oraz wzrost zysku netto do 4,5 mln zł na koniec 2014 r.

nowak: pewnie nie tylko mnie to interesuje: spółka wypłaci dywidendę za 2014 rok?

Przemysław Podgórski: Podtrzymujemy publikowana politykę dywidendy, zakładającą wypłatę dywidendy również za rok 2014.

tom: Czy firma zamierza w większym stopniu zaangażować się w zaopatrywanie spółek w Polsce gazem ziemnym ?

Przemysław Podgórski: Rozwój Spółki w sektorze gazu ziemnego jest jednym z naszych strategicznych celów. Mamy już za sobą pierwsze transakcje na TGE oraz inwestycje w infrastrukturę, umożliwiające dotarcie do odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych.

piotr.szarfemberg@neostrada.pl: Nie jestem od początku ale wyglądają na złe wskaźniki rentowności które wynoszą poniżej 1%. Proszę o wyjaśnienie. Piotr

Przemysław Podgórski: Branża obrotu paliwami płynnymi charakteryzuje się stosunkowo niskimi wskaźnikami rentowności. Nam udało się znacznie podnieść rentowność w stosunku do roku poprzedniego.

gaz_inwestor: spółka ma zamiar przejąć przedsiębiorstwo zajmujące się hurtową sprzedażą paliw. Ma to istotnie zwiększyć sprzedaż oleju napędowego. Biorąc pod uwagę, że już w III kwartale olej napędowy stanowił ponad połowę sprzedaży oznacza to że główną działalnością spółki będzie teraz obrót olejem napędowym?

Przemysław Podgórski: W październiku br. sfinalizowaliśmy przejęcie ZCP związanego z obrotem paliwami o średniorocznych przychodach ze sprzedaży w latach 2012-13 na poziomie ok. 127 mln zł. Łączne przychody ze sprzedaży ON w ciągu 9 m-cy br. wyniosły 55%.

kaz77: Spółka sama zajmuje się produkcją i dostarczeniem produktu do odbiorcy końcowego. Dużo spółek na polskim rynku działa w takim schemacie?

Przemysław Podgórski: Wytwarzaniem gazu skroplonego – LNG i dostawą do odbiorcy końcowego w Polsce zajmują się poza nami tylko 2 firmy, w tym PGNiG. Pozostałe podmioty operujące na rynku gazu LNG nie wytwarzają go samodzielnie.

lg inwest: czy handlowaliście Państwo ze spółką BIO DIDI? czy obecna ich sytuacja ma jakikolwiek wpływ na sytuację GK Unimot?

Przemysław Podgórski: Wymieniona spółka nie była nigdy naszym kontrahentem.

giełdowy: pytanie odnośnie raportu, z czego wynika tak duży wzrost zapasów rdr?

Przemysław Podgórski: Wydłużenie rotacji zapasów związane jest w głównej mierze z wysokowolumenowymi dostawami ON.

Kołek: podstawową działalnością spółki jest obrót gazem LPG, jednak w III kwartale to olej napędowy stanowił ponad połowę sprzedaży. Jak się ma to do dalszej działalności spółki?

Przemysław Podgórski: Obecnie Spółka specjalizuje się handlu paliwami ciekłymi i gazowymi w takich obszarach jak: gaz LPG, gaz ziemny, olej napędowy i biopaliwa. Zauważalny wzrost przychodów w ostatnim kwartale związany jest właśnie z rozszerzeniem oferty produktowej.

nowak: nowe koncesje mogą utrudnić handel gazem LPG. Kiedy mają one wejść w życie? Jak koncesje wpłyną na działalność spółki?

Przemysław Podgórski: Nowe koncesje na obrót paliwami płynnymi z zagranicą w znaczącym stopniu powinny uporządkować kwestie szarej strefy. Jesteśmy przekonani że wyrówna to warunki konkurencyjności dla wszystkich podmiotów operujących na rynku.

Freak: jak ocenia Pan kondycję finansową Grupy? Jeszcze przed rokiem zadłużenie pokrywało około połowę majątku, teraz jest to już ponad 80%.

Przemysław Podgórski: Wzrost zewnętrznego finansowania związany jest z transakcyjną formą finansowania zakupów ON. Dzięki zabezpieczeniu cen produktów jak i ubezpieczeniu należności, ograniczamy do minimum ryzyko braku terminowego regulowania zobowiązań.

Moderator: Dziękujemy Państwu za udział w dzisiejszym czacie. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych czatach z przedstawicielami spółki UNIMOT S.A. Gdyby mieli Państwo dodatkowe pytania, prosimy o bezpośredni kontakt z Zespołem Relacji Inwestorskich UNIMOT S.A.

 

Zapis czatu jest także dostępny na stronie Stowarzyszenia Iwestorów Indywidualnych. 

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej