Głos UNIMOT wśród najważniejszych uczestników rynku LNG

Data publikacji: 12.06.15

image

Pod koniec maja w Warszawie odbyła się ważna konferencja, poświęcona rynkowi LNG w Polsce, Europie i na świecie. Jednym z prelegentów Konferencji po raz kolejny był Dyrektor ds. Gazu Ziemnego UNIMOT S.A. – Grzegorz Domański.

IV konferencja „LNG w Polsce i Europie. Nowy model rynku gazu” zgromadziła przedstawicieli wszystkich najważniejszych uczestników rynku LNG w Polsce, w tym m.in. Ministerstwa Gospodarki, Instytutu Nafty i Gazu, PGNiG S.A., LNG-Silesia. W tegorocznej edycji skupiono się przede wszystkim na znaczeniu terminalu LNG w Świnoujściu dla liberalizacji rynku gazu i zwiększenia energetycznego bezpieczeństwa Polski. W pierwszej części spotkania omówiono aktualny stan realizacji budowy terminalu i niezbędnej infrastruktury przesyłowej oraz magazynowej. Przedstawiono też możliwości transportu LNG z Kłajpedy do Polski i dyskutowano o konieczności rozbudowy sieci przesyłowych i budowie interkonektorów, umożliwiających polskim odbiorcom przemysłowym korzystanie z usług drugiego bałtyckiego terminalu.

Przedstawiciel UNIMOT S.A. – Grzegorz Domański podjął problematykę produkcji i obrotu LNG w kraju, skupiając się na wyzwaniach technologicznych i różnorodnym podejściu zarówno do modeli docelowych funkcjonowania jednostek skraplających, jak i kosztów z nimi związanych, omawiając je na przykładach związanych z obecnie funkcjonującym rynkiem LNG w Polsce. Istotnymi zagadnieniami, jakie przedstawił Ekspert UNIMOT S.A., były kwestie zapewnienia odpowiedniej jakości gazu, zarówno w sensie parametrów temperaturowych, ciśnieniowych, wartości opałowej, jak i użytkowych. Przedstawił koszty działalności polegającej na skraplaniu błękitnego paliwa, wskazując na koherentność określonych rozwiązań biznesowych po stronie sprzedaży oraz na zagrożenia i szanse, jakie stwarza rozwój rynku paliwa skroplonego.

Zaproszeni eksperci omówili m.in.: obecny stan i perspektywy rozwoju krajowej produkcji LNG, plany rozbudowy infrastruktury LNG na terenach pozbawionych sieci przesyłowych oraz uwarunkowania importu LNG z kierunku wschodniego i zachodniego. Przeanalizowali też uwarunkowania regulacyjno-prawne i kontraktowe importu LNG z USA, ceny i koszty transportu oraz wpływ uwolnienia eksportu LNG na regionalny i globalny rynek błękitnego paliwa.

W drugiej części konferencji dyskutowano o aktualnych trendach i uwarunkowania udziału w światowym rynku LNG. Eksperci przedstawili modele kształtowania cen, strategie kupujących i sprzedających oraz sposoby zawierania kontraktów LNG na rynku spot.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw gazowniczych i energetycznych, przemysłowych odbiorców gazu, sektora chemicznego oraz firm zainteresowanych udziałem w obrocie LNG.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej