Grupa UNIMOT angażuje się w klaster Żywiecka Energia Przyszłości poprzez inwestycję w spółkę OKE

Data publikacji: 16.02.21

image

Firma UNIMOT S.A. nabyła 80% udziałów w spółce OKE (Operator Klastra Energii Sp. z o.o.), która jest koordynatorem klastra Żywiecka Energia Przyszłości. Dzięki temu będzie rozwijać biznes zielonej energii oraz energetykę rozproszoną na Żywiecczyźnie.


Głównym celem działalności klastra energetycznego Żywiecka Energia Przyszłości (ŻEP) jest wybudowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej mocy około 100 MW. Spółka OKE pełni w klastrze funkcję koordynatora, który realizuje w imieniu uczestników wszystkie projekty i którego celem jest osiągnięcie niezależności energetycznej Żywiecczyzny do 2030 r. Mając na uwadze dynamiczny rozwój spółki OKE w kierunku odnawialnych źródeł energii i zarządzania lokalnym rynkiem energii w strukturach klastra Żywiecka Energia Przyszłości, firma UNIMOT S.A. podjęła decyzję o zakupie 80% jej udziałów, uznając rynek, na którym działa, za rozwojowy i atrakcyjny biznesowo.


Dzięki inwestycji Grupa UNIMOT będzie aktywnie uczestniczyć w pracach realizowanych w ramach klastra ŻEP, między innymi, poprzez organizację i dostarczanie energii elektrycznej ze źródeł wytwórczych klastra oraz rozwój portfela inwestycyjnego źródeł PV o większych mocach dla podmiotów zlokalizowanych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z obszaru powiatu żywieckiego. Ponadto spółka UNIMOT Energia i Gaz z Grupy UNIMOT będzie zaangażowana w program Słoneczna Żywiecczyzna, w ramach którego będzie budować prosumenckie mikroinstalacje PV pod marką AVIA Solar w projekcie o całkowitej mocy ponad 11 MW. Zakup udziałów w OKE wpisuje się w naszą strategię uczestniczenia w zmianach na rynku energii. Zmiany powodują, iż w najbliższych latach udział klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych w rynku energii będzie dynamicznie wzrastał. UNIMOT posiada kompetencje do wspierania ich w dążeniu do uzyskania niezależności energetycznej oraz maksymalizacji udziału zielonej energii w konsumpcji lokalnych społeczności – zapewnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Po naszej ostatniej inwestycji w rozwój źródeł wytwórczych o mocy 108 MW wraz z infrastrukturą przesyłową, zlokalizowanych w pobliżu Stargardzkiego Parku Przemysłowego na północy Polski, i teraz poprzez zakup udziału w spółce OKE, operatorze klastra Żywiecka Energia Przyszłości z południa Polski, przybliżamy się jeszcze bardziej do konsumenta końcowego i chęci zaspokajania jego potrzeb – dodaje Adam Sikorski.


Z kolei Andrzej Moczydłowski, który w Grupie UNIMOT odpowiada za rozwój biznesu w obszarze odnawialnych źródeł energii, przyznaje, iż rozwój energetyki rozproszonej, przyjaznej środowisku, lokalna produkcja, dystrybucja, magazynowanie oraz konsumpcja energii przez klienta końcowego to elementy które doskonale wpisują się w strategię
inwestycyjną Grupy UNIMOT w segmencie OZE. Przyszła współpraca z samorządami skupionymi w Związku Międzygminnym w Żywcu, partnerami klastra ŻEP, oraz partnerami z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoli na skuteczną realizację projektów zwiększających lokalne niskoemisyjne bezpieczeństwo energetyczne – podsumowuje Andrzej Moczydłowski.

Spółka OKE rozwija także Wirtualną Żywiecką Elektrownię (WŻE), która zakłada współpracę z lokalnymi inwestorami — mieszkańcami, gminami czy innymi jednostkami samorządowymi — dając im możliwość przyłączenia bilansowego posiadanych źródeł w jedną wirtualną elektrownię słoneczną. Szczególną rolę w tym procesie odgrywać będzie
koordynator klastra ŻEP, spółka OKE, jako lider i właściciel narzędzi do obsługi i zarządzania Wirtualną Żywiecką Elektrownią. WŻE w połączeniu z projektami Słonecznej Żywiecczyzny oraz innymi działaniami z obszaru wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią to nowatorskie podejście do zarządzania lokalnym rynkiem energii, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Żywiecczyzny. — podkreśla dr Janusz Michałek, przewodniczący Komitetu Zarządzającego klastra ŻEP, równocześnie prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uczestnictwo firmy UNIMOT w klastrze ŻEP obejmie również działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Spółka OKE wraz z jedną z gmin uczestniczących w klastrze bierze udział w procesie przejęcia małej sieci energetycznej (dystrybucyjnej).

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej