Grupa UNIMOT inwestuje w farmy fotowoltaiczne

Data publikacji: 14.12.20

image

UNIMOT Energia i Gaz, spółka należąca do Grupy UNIMOT podpisała umowę inwestycyjną na  rozwój projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 108 MW. Tym samym, zrobi kolejny krok do zwiększenia swojej obecności na rynku OZE.

Spółka Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o. należąca do Grupy Kapitałowej UNIMOT, zawarła umowę inwestycyjną dotyczącą realizacji projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 108 MW ze spółką Naturalna Energia Sp. z o.o. oraz jej założycielami, Dominikiem Cicheckim i Łukaszem Hołubowskim. Na podstawie wynegocjowanej umowy, spółka UNIMOT Energia i Gaz nabyła 80% udziałów w spółce Naturalna Energia i zobowiązała się do przekazania tej spółce kwoty 6,5 mln zł w formie pożyczki na dalszą realizację projektów. Projekty farm fotowoltaicznych są na różnym etapie rozwoju, przy czym wszystkie posiadają warunki przyłączenia, co jest kluczowe w przypadku takich projektów, a część z nich uzyskała już nawet pozwolenia na budowę. Wszystkie projekty znajdują się w jednej lokalizacji, co pozwoli w przyszłości na optymalizację kosztów ich utrzymania po wybudowaniu. Rolę doradcy prawnego UNIMOT Energia i Gaz przy tej transakcji pełniła Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy.

Zdecydowaliśmy się zainwestować w farmy fotowoltaiczne, ponieważ rozwój Grupy UNIMOT na rynku OZE jest dla nas kierunkiem strategicznym. Chcemy, aby udział w rynku odnawialnych źródeł energii stanowił istotną wartość dodaną dla całej Grupy i przyczyniał się do dalszej dywersyfikacji biznesu, co jest naszym długookresowym celem strategicznym – mówi Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

Wraz z Łukaszem Hołubowskim prowadziliśmy wiele rozmów z inwestorami, jednak to Grupa UNIMOT, dysponując już rozwiniętymi kompetencjami w zakresie PV, została wybrana jako nasz partner strategiczny, który w pełni wykorzysta potencjał Naturalnej Energii. Zgodnie z założeniami wypracowanej koncepcji biznesowej, Grupa UNIMOT przystępując do niniejszej umowy zyskuje nie tylko możliwość rozwoju farm fotowoltaicznych, ale także możliwość dystrybucji wyprodukowanej energii  – twierdzi Dominik Cichecki, Prezes Zarządu Naturalna Energia.

Spółka UNIMOT Energia i Gaz, wspólnie ze spółką Naturalna Energia, zamierzają doprowadzić wszystkie projekty finansowane na podstawie umowy i nieposiadające jeszcze prawomocnego pozwolenia na budowę, do uzyskania takiego pozwolenia do końca III kwartału 2021 roku. Łączna wartość wszystkich projektów objętych umową, po wybudowaniu szacowana jest na około 350  mln zł, a roczna produkcja ma osiągnąć wolumen na poziomie 110 tys. MWh. Dalsze decyzje strategiczno-biznesowe dotyczące projektów farm fotowoltaicznych, w zakresie ich ewentualnej sprzedaży lub dalszej realizacji na podstawie uzyskanych pozwoleń, będą podejmowane w przyszłości z uwzględnieniem m.in. warunków rynkowych oraz możliwości finansowania.

Podkreślamy, że na chwilę obecną, nie zapadły jeszcze żadne decyzje w jaki sposób projekty zostaną skomercjalizowane. Dopuszczamy możliwość samodzielnej budowy farm fotowoltaicznych lub sprzedaży projektów na ich dalszym etapie rozwoju. – wyjaśnia Andrzej Moczydłowski, Prezes Zarządu UNIMOT Energia i Gaz. Zdajemy sobie jednak sprawę, że zmieniające się otoczenie regulacyjne, strategie Unii Europejskiej i Polski prowadzące do celu: „zero emisyjności gospodarki do 2050 roku” spowodują, że sektor OZE będzie najbardziej perspektywicznym i rozwijającym się sektorem gospodarki. Dlatego nasza decyzja o inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych ma nam zapewnić mocne wejście w segment OZE oraz  zapewnić stałe przychody z tego segmentu w przyszłości – dodaje Andrzej Moczydłowski.

Grupa UNIMOT jest już obecna na rynku OZE od maja 2020, gdy wystartowała z ofertą sprzedaży i instalacji paneli fotowoltaicznych pod marką AVIA Solar.  Od tego czasu łącznie sprzedano już 1,5 MW instalacji fotowoltaicznych, a do końca 2023 r. planowane jest osiągnięcie niemal 280 mln zł przychodów z tego biznesu. W sierpniu br. Grupa ogłosiła także, że planuje uruchomić w Sędziszowie Małopolskim własną linię produkującą panele fotowoltaiczne, które będą oferowane klientom pod marką AVIA Solar.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej