Grupa Unimot publikuje swój pierwszy Raport ESG

Data publikacji: 28.06.22

image

Grupa Unimot, notowana na GPW w Warszawie niezależna grupa paliwowo-energetyczna, opublikowała swój pierwszy Raport ESG. Raport zawiera podsumowanie działań i ich rezultaty w trzech kluczowych obszarach odpowiedzialności: środowiskowej, społecznej oraz ładu korporacyjnego. Sporządzenie oraz publikacja raportu niefinansowego jest realizacją przez Grupę jednego z zobowiązań wynikających ze Strategii ESG.

Prezentowana publikacja jest pierwszym raportem ESG Grupy Unimot. Dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz uwzględnia wybrane działania zrealizowane w 2022 r. Przedstawione dane w raporcie odnoszą się do wpływu Grupy na środowisko, otoczenie społeczne oraz prezentują pogłębione informacje na temat sfery zarządzania. Kolejne raporty będą publikowane w cyklu rocznym. Raport został stworzony w oparciu o międzynarodowy standard raportowania GRI Standards. Intencją Grupy jest poszerzanie katalogu wskaźników w kolejnych latach.

Jesteśmy świadomi, że kwestie związane z prowadzeniem działalności biznesowej w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialny są coraz ważniejsze dla naszych interesariuszy, dlatego zdecydowaliśmy się na publikację raportów ESG, mimo że obecnie nie mamy takiego obowiązku. Z każdym rokiem chcemy rozszerzać jego zakres wzorem najlepszych standardów rynkowych oraz biorąc pod uwagę informacje zwrotne, które mam nadzieję będziemy otrzymywać. W marcu tego roku opublikowaliśmy Strategię ESG i raportowanie w tym obszarze jest tego naturalną konsekwencją – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Raport przedstawia informacje najistotniejsze z punktu widzenia inwestorów, regulatorów, pracowników oraz kontrahentów i uwzględnia m.in.: wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat, wytyczne grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem – TCFD, czynniki ESG – środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym, a także Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) zidentyfikowane jako strategiczne dla Grupy Unimot.

 

Pełen raport dostępny jest pod linkiem:

https://www.unimot.pl/wp-content/uploads/2022/06/raport-esg-2021.pdf

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej