Grupa UNIMOT zamierza sprzedać portfel umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego

Data publikacji: 23.02.21

image

UNIMOT Energia i Gaz sp. z o.o. (dalej: UNIMOT EiG), spółka zależna od notowanej na warszawskiej giełdzie UNIMOT S.A., zawarła przedwstępną umowę odpłatnego przeniesienia praw i obowiązków związanych z segmentem sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego (dalej: Umowa) z firmą Energia Polska Sp. z o.o. Zawarcie Umowy oznacza dla UNIMOT UEiG uwolnienie środków z przyszłej marży pochodzącej z umów zawartych z klientami odbierającymi energię elektryczną lub/i gaz ziemny.

Rozliczenie pomiędzy stronami Umowy zostanie przeprowadzone w oparciu o poziom marży generowanej z poszczególnych umów z klientami. Umowa przewiduje przenoszenie praw i obowiązków z umów w określonych transzach, uzależnionych od wypełnienia formalności, w tym od uzyskanych od klientów pełnomocnictw.

– Wybraliśmy firmę Energia Polska głównie ze względu na jej rosnącą pozycję na polskim rynku energetycznym, stabilne fundamenty oraz znakomity zespół zapewniający naszym klientom ciągłość dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego w przyszłości. Zawarta Umowa zakłada przeniesienie realizacji umów na niezmienionych dla klientów warunkach dotyczących cen energii oraz gazu ziemnego. Przewidujemy, że większość umów zostanie przeniesiona do nowego dostawcy do końca kwietnia 2021 r. – mówi Tomasz Łyczko, Wiceprezes Zarządu UNIMOT EiG.

Dzięki zawarciu umowy spółka UNIMOT EiG wcześniej uwolni środki z zawartych umów z kolejnych lat. Ostateczna wysokość środków będzie zależała od końcowych rozliczeń z tytułu przeniesionych umów. W celu zabezpieczenia płatności między stronami, Energia Polska zdeponuje środki, które sukcesywnie będą uwalniane na rzecz UNIMOT EiG.

– Chcemy, żeby Grupa UNIMOT dynamicznie rozwijała się w obszarze szeroko pojętych źródeł energii odnawianej. Zawarcie umowy o sprzedaży portfela jest kolejnym krokiem w tym kierunku – uwolnione środki, a także czas i zaangażowanie zespołu, zostaną dedykowane do rozwoju niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim farm fotowoltaicznych – wyjaśnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Dodatkowym motywatorem zawarcia umowy była atrakcyjna oferta złożona przez naszego partnera, firmę z kapitałem polskim, która zapewni klientom ciągłość dostaw i obsługę klienta na wysokim poziomie – dodaje Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A..

Doradcą prawnym Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o. przy transakcji była Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej