NuScale Power podpisuje porozumienie o współpracy (MoU) z Getka i UNIMOT w celu rozpoznania możliwości wdrożenia technologii SMR w Polsce

Data publikacji: 23.09.21

image

Getka, UNIMOT oraz NuScale Power przeanalizują możliwość wprowadzenia na rynek modułów NuScale Power w Polsce

NuScale Power, Grupa Getka (Getka) oraz UNIMOT S.A. (UNIMOT) ogłosiły dzisiaj, że podpisały porozumienie o współpracy mające na celu wspólne rozpoznanie możliwości wdrożenia technologii małych reaktorów modułowych (ang. small modular reactor – SMR) firmy NuScale Power, jako rozwiązania mogącego docelowo zmodyfikować istniejące w Polsce elektrownie zasilane węglem. Getka to mające swoją siedzibę w Oklahomie zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne oferujące konstrukcje do przesyłu oraz dostaw ropy naftowej, produktów rafineryjnych oraz energii pochodzącej z alternatywnych źródeł. Poprzez swoją „Strategię Zerowego Odziaływania” (ang. Zero Impact Strategy), Getka koncentruje się na redukcji poziomu emisji przy wykorzystaniu energii odnawialnej. UNIMOT to polska multienergetyczna grupa kapitałowa, która oferuje swoim klientom hurtowym i detalicznym produkty paliwowe, gaz i energię elektryczną, pochodzącą m.in. ze źródeł odnawialnych. Zawarte porozumienie ma na celu wykorzystanie wartości, jaką niesie za sobą międzynarodowe partnerstwo i współpraca w badaniu możliwości zastosowania technologii SMR firmy NuScale do modyfikacji elektrowni węglowych na terenie całego kraju.

Na mocy porozumienia o współpracy, NuScale będzie wspierał Getka oraz UNIMOT w badaniu możliwości zastosowania technologii SMR firmy NuScale, jako rozwiązania modyfikującego/modernizującego istniejące elektrownie węglowe, a także, szerzej, badaniu możliwości wdrożenia nowych technologii jądrowych w Polsce. Analizy będą obejmowały czynniki techniczne, ekonomiczne, prawne, regulacyjne, finansowe oraz organizacyjne.

“NuScale cieszy się z partnerstwa z firmami Getka i UNIMOT oraz potencjalnego wdrożenia elektrowni NuScale Power w Polsce,” mówi John Hopkins, prezes i dyrektor generalny NuScale Power. “Partnerstwo między naszymi trzema firmami pokazuje wszechstronność i wartość technologii SMR firmy NuScale dla różnych zastosowań.  Małe reaktory modułowe firmy NuScale stanowią nieemisyjne, niezawodne oraz przystępne rozwiązania energetyczne, które mogą być wykorzystywane do modyfikacji elektrowni zasilanych węglem w całej Polsce.”

“Ten projekt wpisuje się w nasze zaangażowanie w dekarbonizację i dywersyfikację polskiej infrastruktury energetycznej,” mówi Dariusz Cichocki, prezes i dyrektor generalny Grupy Getka. “Kontynuując naszą współpracę z firmą UNIMOT, jesteśmy zadowoleni z faktu współpracy z firmą NuScale i możliwości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na rynek Europy Środkowej.”

“Cieszymy się, że to kolejny obszar w ramach rozwijania niskoemisyjnych projektów w Polsce, w który możemy się zaangażować jako Grupa UNIMOT w procesie dekarbonizacji. Naszą rolą będzie promowanie technologii SMR, jako stabilnej alternatywy dla technologii węglowych, i pozyskiwanie partnerów biznesowych na polskim rynku. Docelowo chcemy również tworzyć platformę współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi i potencjalnymi polskimi dostawcami komponentów dla rozwijania tej technologii w Polsce. Dzięki temu możemy w aktywny sposób wspierać transformację energetyczną Polski, jednocześnie dywersyfikując biznes naszej Grupy” – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT S.A.

W sierpniu  2020 r. firma NuScale przeszła do historii, stając się pierwszą i jedyną firmą, której SMR otrzymał zatwierdzenie konstrukcji od Komisji Nadzoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych, a w lipcu 2021 r. Komisja opublikowała proponowaną regulację dotyczącą certyfikacji konstrukcji firmy NuScale, co jest kluczowym krokiem w kierunku budowy i wdrożenia tej technologii SMR. Firma utrzymuje dynamikę programu mającego na celu komercjalizację technologii SMR, na co składa się rozwój łańcucha dostaw, standardowy projekt instalacji, planowanie dostaw do elektrowni oraz plany rozruchu i odbioru.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej