Unimot wchodzi w kolejny etap reorganizacji grupy kapitałowej

Data publikacji: 02.06.22

image

Zarząd Unimot podjął decyzję o przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającej do tej pory w ramach Unimot S.A. do spółki zależnej Unimot Paliwa sp. z o.o. oraz związanej z tym istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki Unimot, która nastąpi po sfinalizowaniu tego etapu reorganizacji.

Wyodrębniona zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie elementy działalności Unimot S.A. służące do obrotu paliwami, z wyłączeniem działalności związanej z handlem paliwami w ramach rozwijanej sieci stacji paliw pod marką AVIA, działalności związanej z handlem produktami asfaltowymi oraz działalności związanej z handlem gazem ziemnym.

W wyniku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Unimot Paliwa dojdzie do istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki Unimot, która zgodnie z założeniami prowadzonej reorganizacji ma docelowo pełnić funkcję spółki holdingowej zarządzającej aktywami za pośrednictwem celowych spółek zależnych. Unimot S.A. zamierza jednocześnie utrzymać dotychczasowy status spółki dywidendowej.

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Unimot Paliwa, jak również związana z tym istotna zmiana przedmiotu działalności Unimot S.A. wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r.

Zgodnie z założonym harmonogramem przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Unimot Paliwa nastąpi 1 sierpnia 2022 r. Z tym dniem spółka Unimot Paliwa będzie kontynuowała działalność Grupy Unimot w obszarze obrotu paliwami na podstawie istniejących obecnie lub uzyskanych do tego czasu koncesji i zezwoleń.

Decyzja o przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Unimot Paliwa oraz związana z tym istotna zmiana przedmiotu działalności Unimot S.A. stanowi drugi etap rozpoczętego 11 maja 2022 r. procesu reorganizacji Grupy Kapitałowej Unimot, mającego na celu przygotowanie do przejęcia przez Grupę biznesu niezależnego operatora logistycznego oraz biznesu produkcji i sprzedaży asfaltów w wyniku finalizacji transakcji nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale.

Intensywnie przygotowujemy naszą organizację do transakcji przejęcia nowych biznesów. Efektem podjętych działań reorganizacyjnych będzie dostosowanie struktury zarządzania i nadzoru nad przenoszonymi segmentami biznesowymi do wymogów operacyjnych związanych z zapewnieniem niezależności podmiotu prowadzącego handel paliwami od pozostałych spółek operacyjnych. Przeniesienie działalności handlu paliwami do spółki Unimot Paliwa doprowadzi także do zoptymalizowania zatrudnienia i kosztów, a także usprawni zarządzanie ryzykiem w ramach Grupy – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Z uwagi na zewnętrzne czynniki rynkowe niezależne od spółki, związane z dużą zmiennością i niepewnością sytuacji na rynku paliw wywołaną aktualną sytuacją polityczno-gospodarczą, spółka nie jest w stanie oszacować ostatecznego wpływu wszystkich skutków reorganizacji na wyniki finansowe.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej