Wysokie zyski Grupy UNIMOT w I kw. 2019 r.

Data publikacji: 14.05.19

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował bardzo dobre wyniki finansowe za I kw. 2019 r. Skonsolidowane wyniki są następujące; przychody ogółem wyniosły 868,7 mln zł, EBITDA wyniosła 22,9 mln zł, EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 11,1 mln zł, a zysk netto wyniósł 16,3 mln zł. Wyższe wyniki to gównie rezultat efektywnego wykorzystania sprzyjającego otoczenia zewnętrznego w biznesie oleju napędowego i biopaliw oraz gazu LPG, a także w energii elektrycznej, jak również przeprowadzonego w zeszłym roku planu restrukturyzacyjnego.

 

Skonsolidowane przychody Grupy UNIMOT za pierwsze trzy miesiące 2019 r. wyniosły 868,7 mln zł, co stanowi wzrost o 28,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk EBITDA za I kw. 2019 r. ukształtował się na poziomie 22,9 mln zł (wobec 0,8 mln zł rok wcześniej), a zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego oleju napędowego oraz uzasadnione przesunięcia wyniósł 11,1 mln zł, czyli o 88,5% więcej r/r. W I kw. 2019 r. Grupa wypracowała 16,3 mln zł zysku netto (wobec straty -2,0 mln zł rok wcześniej).

 

Początek roku był dla nas bardzo udany. Dobre wyniki cieszą tym bardziej, że zwyczajowo w branży paliwowo-energetycznej pierwszy kwartał to okres słabszej koniunktury wynikającej z sezonowości biznesu. W porównaniu do roku ubiegłego sytuacja rynkowa była jednak bardziej sprzyjająca – obserwowaliśmy relatywnie wysoką premię lądową oraz silny popyt na oleju napędowym. Także sytuacja w segmencie gazu LPG oraz w biopaliwach była lepsza niż oczekiwaliśmy.– wyjaśnia Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. w liście do akcjonariuszy.

 

 

W I kw. 2019 r. segment ON+BIO wypracował zysk EBITDA skorygowany w wysokości 7,4 mln zł (wzrost 125,4% r/r), segment LPG osiągnął zysk EBITDA na poziomie 2,3 mln zł (wzrost o 131,2% r/r), a segment energii elektrycznej 2,5 mln zł (spadek o 42,0% r/r). Po raz pierwszy Grupie udało się także wypracować dodatnią EBITDA w segmencie gazu ziemnego (0,7 mln zł), co było możliwe dzięki coraz lepszej sytuacji w spółkach zależnych zajmujących się dystrybucją i sprzedażą gazu.

 

Bardzo nas cieszy, że spółki zależne są w coraz lepszej kondycji. Warto wspomnieć, że UNIMOT Energia i Gaz, która sprzedaje energię i gaz do odbiorców końcowych, w I kw. 2019 r. po raz pierwszy w historii zanotowała dodatni wynik. To szybciej niż się spodziewaliśmy – dodaje Adam Sikorski.

 

W I kw. 2019 r. Grupa pracowała także nad rozwojem sieci franczyzowej AVIA, a także wzrostem efektywności stacji własnych. W tym okresie EBITDA segmentu Stacje Paliw wyniosła -0,2 mln zł wobec -0,7 mln zł rok wcześniej.

Poprawie uległy także wskaźniki finansowe. Wskaźnik ROCE (skorygowany o efekt wycen i odpisów księgowych) na koniec marca br. osiągnął poziom 16,7%, czyli był o 1,7 p.p. wyższy niż nasz cel strategiczny na 2023 r. Wskaźnik zadłużenia został utrzymany na poziomie 0,68, a indeks płynności bieżącej wzrósł do poziomu 1,41 tj. 0,21 powyżej minimalnego poziomu zakładanego w strategii.

 

Na kolejne kwartały tego roku także patrzymy optymistycznie. W każdym z biznesów będziemy kontynuować podejmowane inicjatywy strategiczne w celu wzrostu ich efektywności oraz dywersyfikacji przychodów i zysków Grupy. Co ważne, jesteśmy obecnie dużo lżejszą kosztowo organizacją, a to, w każdym kolejnym kwartale, powinno wyraźnie wspierać nasze wyniki – zapowiada Adam Sikorski.

 

Na 2019 r. spółka prognozuje, że skonsolidowana EBITDA skorygowana wyniesie 34 mln zł.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej