Kolejny wzrostowy kwartał w UNIMOT

Data publikacji: 14.08.15

image

Grupa Kapitałowa UNIMOT wypracowała w drugim kwartale 2015 r. 1,6 mln zł zysku netto, przy przychodach na poziomie 335,8 mln zł. Tym samym Grupa zakończyła omawiany kwartał znakomitymi wynikami, z 90-procentowym wzrostem przychodów.

W drugim kwartale br. UNIMOT osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 335,8 mln zł, w porównaniu do 176,7 mln zł w analogicznym okresie roku 2014. Aż 90-procentowy wzrost przychodów Grupy to rezultat dynamicznego rozwoju hurtowej sprzedaży oleju napędowego oraz  intensyfikacji sprzedaży biopaliw i bioolejów.

– Pierwsze półrocze 2015 r. było dla Grupy UNIMOT satysfakcjonujące – twierdzi Małgorzata Garncarek, Członek Zarządu UNIMOT S.A. – Motorem wzrostu przychodów była dynamiczna sprzedaż oleju napędowego, który stanowił  ponad 60% całościowych obrotów Grupy w omawianym kwartale. Zwiększyliśmy ilość baz paliwowych, za pośrednictwem których dystrybuujemy nasz produkt, i znacząco poszerzyliśmy portfel odbiorców ON. Systematycznie zwiększamy też sprzedaż biopaliw i bioolejów – sektora, który w tym kwartale wygenerował prawie 21% ogólnych przychodów.

Optymistycznie wyglądają też wyniki Grupy na pozostałych liniach produktowych. W omawianym kwartale UNIMOT utrzymał stabilną sprzedaż gazu LPG, która stanowi ponad 16% udziału w wartości sprzedaży Grupy, oraz zwiększył przychody z tytułu obrotu gazem ziemnym, również za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii.

Należy podkreślić, że po dwóch kwartałach br. Grupa Kapitałowa wypracowała zysk netto w wysokości 3,53 mln zł – dodaje Małgorzata Garncarek. – Istotny wpływ na osiągnięte wyniki mają utworzone w kwocie ponad 3,9 mln zł rezerwy na przyszłe zobowiązania. Z uwagi na ich niepodatkowy charakter, efektywna stopa podatku dochodowego w omawianym okresie jest wyższa, tym samym pojawienie się kosztów w kolejnych okresach wpłynęłoby na jej obniżenie oraz na wzrost zysku netto.

Przy tej okazji warto dodać, że Spółka w ostatnim okresie podwyższyła jednostkowe prognozy finansowe. Zgodnie z Raportem bieżącym nr 28/2015, UNIMOT S.A. zakłada osiągnięcie zysku netto w kwocie 6,8 mln zł, EBITDA na poziomie 11,5 mln zł, przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 1 100 mln zł.

 

 

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej