Kwartalne podsumowanie

Data publikacji: 15.11.13

image

Bieżący rok obrotowy należy do udanych dla UNIMOT GAZ S.A. W ciągu trzech kwartałów Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży o 47 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2012 r. Zintensyfikowała też działania w segmencie gazu ziemnego i poszerzyła obszar dystrybucji gazu w butlach.

Jak wynika z raportu za trzeci kwartał 2013 r., w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy UNIMOT GAZ S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 220 028 tys. zł, zamykając ten okres zyskiem netto w wysokości 840 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest to wzrost o ponad 47 proc.

W trzecim kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 67 450 tys. zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie roku poprzedniego o ponad 8,5%. Spółka zakończyła jednak ten kwartał stratą netto na poziomie 289 tys. zł.

 – Niższe średniomiesięczne przychody ze sprzedaży w porównaniu do poprzednich kwartałów br. wyniknęły z ograniczonej podaży gazu, spowodowanej m.in. przestojami technologicznymi niektórych rafinerii, a także okresowym przestojem technologicznym u jednego z głównych dostawców Spółki – wyjaśnia Bogusław Satława, Prezes Zarządu UNIMOT GAZ S.A. – Spółka ograniczyła koszty logistyczne w mniejszym stopniu niż zakładała, co przełożyło się na wynik omawianego kwartału. Jednak już w ostatnim miesiącu trzeciego kwartału przychody netto ze sprzedaży wyniosły 31 323 tys. zł i były o 84 proc. wyższe od przychodów z września br.  – dodaje Prezes Satława.

W omawianym okresie UNIMOT GAZ S.A. otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą (OGZ), dzięki czemu Spółka uzyskała możliwość współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Warto również dodać, że w trzecim kwartale Spółka zintensyfikowała działania mające na celu zwiększenie obszaru dystrybucji gazu w butlach. Po przeprowadzeniu analizy potencjału nowych rynków zbytu, UNIMOT GAZ S.A. zdecydował się uruchomić nowe centrum dystrybucji butli gazowych na Podkarpaciu. Nowy, szósty już punkt rozpoczął działalność w listopadzie 2013 r.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej