Miliardowe obroty w UNIMOT

Data publikacji: 18.11.15

image

Obroty UNIMOT S.A. za ostatnie 10 miesięcy przekroczyły miliard złotych. Imponujące są też wyniki kwartalne Grupy, z których wynika, że w ciągu 9 miesięcy wypracowano niemal dwukrotnie wyższy zysk niż rok temu. 

Spółka UNIMOT odnotowała rekordowe wyniki. Zgodnie z informacjami opublikowanymi w raporcie bieżącym, w ciągu 10 miesięcy Spółka osiągnęła obroty w wysokości 1 056 mln zł. Z kolei z raportu kwartalnego za III kwartał wynika, że po 9 miesiącach Grupa UNIMOT osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 925 mln zł. Przełożyło się to na 7,9 mln zł czystego zysku, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.

– To był znakomity biznesowo okres dla UNIMOT  –  podsumowuje Robert Brzozowski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Od trzech kwartałów notujemy wzrost przychodów, osiągając przy tym wysoką dynamikę zysku na sprzedaży. Po raz pierwszy w historii UNIMOT S.A. możemy się też pochwalić ponad miliardowym obrotem, który uzyskaliśmy w ciągu 10 miesięcy działalności. To pokazuje jak ekspansywnie Spółka rozwija swoją działalność.

W III kwartale br. Grupa UNIMOT odnotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności, przy czym największy udział w przychodach stanowił hurtowy obrót olejem napędowym – ponad 60% ogólnej sprzedaży.

– Stale rozwijamy sieć sprzedaży oleju napędowego – dodaje Robert Brzozowski. – Duży nacisk kładziemy obecnie na model sprzedaży do klienta końcowego. Sukcesywnie zwiększamy też ilość baz udostępniających olej napędowy. Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie, zwiększamy dostawy importowane oleju napędowego drogą morską. W dalszym ciągu utrzymujemy też pozycję czołowego dystrybutora LPG w Polsce Południowej. W III kwartale odnotowaliśmy poprawę marż w tym segmencie.

Grupa rozwija też hurtową sprzedaż biopaliw i bioolejów, które w III kwartale br. stanowiły łącznie prawe  22% udziału w sprzedaży. Spółka poszerzyła swoje źródła zakupu tego paliwa.

Z kolei w sektorze gazu ziemnego Grupa kontynuuje – za pośrednictwem spółek celowych – działalność w zakresie rozbudowy sieci dystrybucyjnej i zwiększa ilość przyłączonych odbiorców końcowych.

– Osiągnięcie tak dobrych wyników za ostatnie 9 miesięcy dało nam podstawę do zwiększenia prognoz finansowych za 2015 r. – komentuje Robert Brzozowski. – Docelowo zakładamy uzyskanie przez Spółkę 11 mln zł zysku netto, czyli o 61% wyższego niż w poprzedniej  prognozie. Natomiast przewidywana wartość przychodów netto ze sprzedaży to 1 100 mln zł.

O korekcie prognoz Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2015.

 

 

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej