Minister Gospodarki przychylił się do wniosku UNIMOT GAZ

Data publikacji: 19.07.13

image

Spółka UNIMOT GAZ S.A. została zwolniona z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, co pozwoli jej ograniczyć koszty finansowe i administracyjne.

Zarząd UNIMOT GAZ S.A. otrzymał decyzję Ministra Gospodarki zwalniającą Spółkę z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego do 1 czerwca 2015 r.
Decyzja ta umożliwi UNIMOT GAZ S.A. import maksymalnie 100 mln m³ gazu ziemnego rocznie. Zgodnie z przepisami określającymi warunki zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego, w ciągu roku Spółka będzie mogła dostarczyć gaz ziemny do maksymalnie 100 tys. odbiorców.

– Decyzja Ministra Gospodarki jest bardzo korzystna dla Spółki – twierdzi Bogusław Satława, Prezes UNIMOT GAZ S.A. – Zwolnienie z konieczności utrzymywania rezerw obowiązkowych umożliwi nam swobodny import gazu ziemnego (w tym LNG) z państw byłej WNP, bez ponoszenia kosztów związanych z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów obowiązkowych. Równolegle Spółka będzie mogła rozwijać działania zmierzające do rozpoczęcia importu gazu z innych kierunków, m.in. z krajów Unii Europejskiej – dodaje Bogusław Satława.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2013 r. Spółka UNIMOT GAZ S.A. uzyskała koncesję URE na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi (OPG) oraz promesę koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym (OGZ).

Obowiązek utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa energetyczne wprowadziła Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Spółka UNIMOT GAZ S.A. spełniła wszystkie przesłanki umożliwiające zwolnienie jej z tego obowiązku.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej