Najlepszy kwartał w historii UNIMOT

Data publikacji: 15.05.15

image

UNIMOT S.A. zakończył pierwszy kwartał 2015 r. przychodami ze sprzedaży na poziomie ponad 280 mln zł, przy zysku netto 2,01 mln zł. To najlepsze wyniki kwartalne w historii Spółki.

W I kwartale 2015 r. spółka UNIMOT S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 280,63 mln zł, czyli o 340% wyższe niż w porównywalnym okresie ub.r. Spółka zanotowała też skokowy wzrost zysku netto: 2,01 mln zł w porównaniu do 0,16 mln zł za pierwszy kwartał 2014 r. Tak znaczna poprawa wyników finansowych nastąpiła głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi hurtowej sprzedaży oleju napędowego.

– Osiągnęliśmy tak korzystne kwartalne wyniki finansowe za sprawą dominującego obecnie w naszej ofercie segmentu oleju napędowego – komentuje Przemysław Podgórski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Co ważne, ponad trzykrotny wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest pochodną zwiększenia ilości sprzedaży, nie zaś wynikiem wzrostu cen. W minionym kwartale zrealizowaliśmy wysoko wolumenowe transakcje na rynkach międzynarodowych, dzięki czemu obrót tym paliwem stanowił największy, bo ponad 60-procentowy udział w ogólnych przychodach Spółki. Zwiększyliśmy tym samym przychody i rentowność nie tylko w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 r.  – wyniki badanego okresu okazały się też najlepsze w historii Spółki – dodaje Przemysław Podgórski.

Na poprawę wyników UNIMOT S.A. w pierwszym kwartale miała również wpływ intensyfikacja sprzedaży biopaliw i biololejów, których łączny udział w przychodach stanowił 19%. Porównywalną część w strukturze przychodów zajęła sprzedaż gazu LPG – 18%, co świadczy o kontynuacji działalności Spółki na dotychczasowych liniach produktowych. Warto też zaznaczyć, że w minionym kwartale w Spółce nastąpił rozwój obrotu gazem ziemnym, w tym za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Wszystkie te działania wpłynęły na zwiększenie dywersyfikacji źródeł przychodów.

– Tak dobre rozpoczęcie roku jest konsekwencją podjętych decyzji, dotyczących poszerzenia oferty Spółki, jak również należytego wykorzystania możliwości, jakie w tym okresie stworzył rynek paliw – podsumowuje Przemysław Podgórski.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej