Nowy Zarząd i podwyższenie prognoz UNIMOT

Data publikacji: 02.11.15

image

Rada Nadzorcza UNIMOT S.A. na posiedzeniu 27 października br. odwołała Przemysława Podgórskiego z funkcji Prezesa Zarządu. Jego miejsce zajął Robert Brzozowski, dotychczasowy Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy Spółki. W skład Zarządu powołano Andrew Smitha – Dyrektora ds. Tradingu Gazem Ziemnym.

– Zmiana w Zarządzie UNIMOT S.A. jest kolejnym, ważnym krokiem w rozwoju Spółki i całej Grupy Kapitałowej w jej strategicznych obszarach tj. paliwach ciekłych i gazie ziemnym – mówi Adam Sikorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMOT S.A. – Spółka od półtora roku intensywnie rozwija działalność w zakresie hurtowego obrotu olejem napędowym, czego efektem jest m.in. ponad dwukrotny wzrost przychodów w tym okresie. Duże możliwości i wyzwania przed Spółką otworzył również rynek gazu ziemnego, którego stajemy się aktywnym uczestnikiem. Zmiany personalne na kluczowych stanowiskach są zatem naturalną potrzebą, wynikającą z dynamicznego, rozwoju obu projektów. Zadaniem nowego Prezesa będzie nie tylko kontynuacja ekspansywnej działalności Spółki, ale przede wszystkim czuwanie nad realizacją strategicznych celów całej Grupy. W kontekście przyszłorocznych planów UNIMOT S.A., związanych z przeniesieniem notowań na główny parkiet, jest to bardzo odpowiedzialna misja. Jestem przekonany, że Pan Robert Brzozowski doskonale sprosta temu wyzwaniu.

Nowy prezes – Robert Brzozowski jest związany z Grupą UNIMOT od 2008 r. jako koordynator międzynarodowego obrotu paliw. W 2014 r. objął stanowisko Członka Zarządu UNIMOT S.A. oraz funkcję Dyrektora Handlowego Spółki. W poprzednich latach Robert Brzozowski był m.in. Dyrektorem Handlowym LOTOS Marine, a w latach 2000-03 pełnił funkcję Dyrektora ds. Handlu i Marketingu ORLEN Morena Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza UNIMOT S.A. powołała w skład Zarządu nowego członka – Andrew Smitha, odpowiedzialnego w Spółce za międzynarodowy obrót gazem ziemnym. Pan Smith ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. w szwajcarskiej firmie Gunvor International B.V. – największego w Europie niezależnego dostawcy ropy naftowej i surowców energetycznych. Jako Członek Zarządu będzie odpowiedzialny za rozwój Spółki w zakresie obrotu gazem ziemnym na rynku krajowym i europejskim, jak również  wzmocni Zarząd w realizacji strategicznych celów.

Trzecim członkiem Zarządu Spółki pozostaje Małgorzata Garncarek, która jest odpowiedzialna za finanse Grupy. Po zmianach, w skład Zarządu UNIMOT S.A. wchodzą: Rober Brzozowski – Prezes Zarządu, Małgorzata Garncarek – Członek Zarządu oraz Andrew Smith – Członek Zarządu.

Pełniący dotychczas funkcję Prezesa UNIMOT S.A. Przemysław Podgórski będzie koordynował działalność Spółki w jej kluczowych obszarach jako prokurent oraz podejmie dodatkowe działania w Grupie jako pełnomocnik Zarządu.

Chciałbym podziękować za dotychczasowy udział i zaangażowanie w rozwój Grupy UNIMOT  ustępującemu Prezesowi Panu Przemysławowi Podgórskiemu, który przewodniczył Zarządowi od sierpnia 2014 r., a w poprzednich latach był Członkiem Zarządu Spółki. Jego cenne doświadczenie i umiejętności zostaną wykorzystane w innych aspektach działalności Grupy. Jestem przekonany, że powyższe zmiany umocnią pozycję Spółki w branży i zostaną dobrze odebrane przez rynek – dodaje Adam Sikorski.

W tym samym dniu Zarząd UNIMOT S.A. zdecydował o podwyższeniu prognoz finansowych na 2015 r. Decyzja została podjęta z uwagi na to, że wstępne wyniki osiągnięte przez Spółkę w ciągu 9 miesięcy br. wskazują na przekroczenie poprzednio prognozowanego wyniku netto oraz EBIDTA o 20%, a plany pionu handlowego do końca roku w zakresie rozwoju hurtowej sprzedaży oleju napędowego, dynamicznego rozwoju sprzedaży biopaliw oraz stabilnego poziomu sprzedaży LPG dają podstawę do podwyższenia prognoz.

Obecne prognozy zakładają osiągnięcie przez Spółkę 11 mln zł zysku netto, czyli o 61% wyższego niż w poprzedniej  prognozie, a wartość EBITDA jest prognozowana na poziomie 16 mln zł, czyli o 39% więcej niż zakładano. Korekcie nie ulega przewidywana wartość przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 1 100 mln zł.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej