Rozpoczęcie ofensywy sieciowej UNIMOT GAZ

Data publikacji: 06.08.14

image

Spółka UNIMOT GAZ realizuje kolejne etapy strategii udziału w rynku gazu ziemnego. Właśnie zakupiła sieć dystrybucyjną, przyłączoną do sieci przesyłowej OGP Gaz-System S.A.

Zależna od UNIMOT GAZ Spółka Celowa nabyła gazociągi średniego ciśnienia, należące do nich przyłącza oraz infrastrukturę towarzyszącą wraz ze stacją redukcyjną I stopnia, kotłownią i nawanialnią. Zakupiona sieć dystrybucyjna, o łącznej długości przewyższającej 20 km, zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej przez Spółkę instalacji skraplania gazu (LNG) w jednej z gmin województwa mazowieckiego. Obecnie sieć zaopatruje w paliwo gazowe niespełna 100 aktywnych odbiorców, w tym przemysłowych.

W ten sposób, po udanej akwizycji dwóch stacji regazyfikacji na terenie województw zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego na początku miesiąca, UNIMOT GAZ zwiększył swoje zaangażowanie w polski rynek gazowy.

– Realizowany właśnie projekt jest elementem wielokierunkowej intensyfikacji sprzedaży gazu ziemnego na bazie istniejącego przyłącza na sieci wysokociśnieniowej – komentuje Przemysław Podgórski, Członek Zarządu UNIMOT GAZ S.A. – W wyniku wskazanej inwestycji realizowana przez Spółkę sprzedaż gazu ziemnego zwiększy się o ok. 1,3 mln m3 rocznie. Planujemy też rozwijać przedmiotową sieć dystrybucyjną na terenie sąsiadujących niezgazyfikowanych gmin, tak aby w perspektywie kilku lat zwiększyć jej długość co najmniej czterokrotnie. Zakładamy bowiem, iż docelowo sieć osiągnie długość ok. 120 km, a jej potencjał sprzedażowy wyniesie 12 mln m3 gazu ziemnego rocznie.

Nie mniej istotne jest ułatwienie operacyjnego zarządzania strumieniem gazu na realizowanej inwestycji poprzez instalację skraplania gazu ziemnego (produkcja LNG), dzięki której będziemy zaopatrywać własne stacje regazyfikacyjne – dodaje Przemysław Podgórski. – Na bazie pozyskanego majątku rozważamy również produkcję gazu sprężonego (CNG). Chcemy bowiem, aby oferta Spółki była kompleksowa i komplementarna w stosunku do obecnych i przyszłych Klientów.

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że zmiana właścicielska nie spowoduje zmiany poziomu cen dla odbiorców końcowych.

 

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej