Szacunkowe wyniki finansowe UNIMOT za rok 2018 lepsze od prognoz. Przychody i EBITDA skorygowana za IV kwartał 2018 r. na rekordowym poziomie

Data publikacji: 22.03.19

image

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował szacunkowe wyniki za IV kwartał oraz za cały 2018 r. Skonsolidowany zysk EBITDA Grupy w całym 2018 r. wyniesie 13,8 mln zł i będzie o 14,9% wyższy od prognozowanego.

Według wstępnych szacunków, przychody ze sprzedaży Grupy UNIMOT w IV kwartale 2018 r. wyniosą 1 007,0 mln zł, a wynik EBITDA 6,7 mln zł. Z kolei EBITDA skorygowana osiągnie poziom 18,7 mln zł, co stanowi najwyższy historyczny kwartalny wynik Grupy.

Rok 2018 był dla naszej Grupy wyjątkowo wymagający – twierdzi Adam Sikorski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Ze względu na trudną sytuację rynkową w pierwszym półroczu, musieliśmy sprostać wielu wyzwaniom, aby osiągnąć wyniki założone na 2018 r. w strategii Grupy. Wstępne wyniki za IV kwartał i cały rok potwierdzają, że nam się to udało – dodaje.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku Grupa działała w znacznie korzystniejszym otoczeniu rynkowym. Dzięki temu w głównym segmencie działalności, czyli hurtowej sprzedaży ON, ale także w biopaliwach oraz LPG, osiągnęła zdecydowanie wyższe poziomy marż oraz wolumenów niż w I półroczu br. Obniżyła też znacząco koszty działalności w wyniku prowadzonego programu optymalizacyjnego. Dzięki temu Grupa zrealizuje prognozy wyników na 2018 r., a skorygowany wynik EBITDA w całym 2018 r. wyniesie 31,5 mln zł.

– Podtrzymujemy także nasze prognozy na 2019 r. oraz na kolejne lata. Wierzymy, że uda nam się osiągnąć zakładane wyniki, ponieważ spodziewamy się wyraźnych efektów działań wprowadzanych przez ostatnie miesiące. Mam na myśli nie tylko ponad 13 mln zł oszczędności z tytułu programu restrukturyzacyjnego, ale także rezultaty dobrych decyzji biznesowych, które podejmujemy w każdym obszarze naszej działalności – komentuje Prezes Sikorski.

Zarząd UNIMOT S.A. podkreśla też, że prognoza wyników finansowych na lata 2019-23, zamieszczona w Strategii, dotyczy tzw. EBITDA skorygowanej (tj. oczyszczonej o zdarzenia jednorazowe oraz wycenę zapasu obowiązkowego). Informacje o EBITDA skorygowanej Spółka będzie publikowała wraz z wynikami finansowymi wedle dotychczasowej praktyki.

 

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej