UNIMOT GAZ rozpocznie skraplanie gazu ziemnego

Data publikacji: 13.05.14

image

Spółka UNIMOT GAZ została współwłaścicielem skraplarni gazu ziemnego. Rozpoczęcie produkcji LNG planowane jest w następnym kwartale.

Na początku maja UNIMOT GAZ S.A. dokonał istotnej inwestycji na rynku gazu ziemnego. Spółka nabyła udziały w podmiocie posiadającym instalację do skraplania metanu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki temu UNIMOT GAZ S.A. stał się współwłaścicielem jednej z pięciu w Polsce skraplarni gazu ziemnego.

– W zakresie działalności na rynku gazu ziemnego mamy bardzo konkretny i ambitny cel, którego realizację właśnie rozpoczęliśmy – komentuje Przemysław Podgórski, Członek Zarządu UNIMOT GAZ S.A. – Aby przyspieszyć prace nad uruchomieniem produkcji skroplonego gazu ziemnego, zainwestowaliśmy w przedsiębiorstwo posiadające własny punkt skraplania metanu.

Przypomnijmy, iż w lutym br. Spółka ogłosiła strategię rozwoju na najbliższe lata, która przewiduje osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku gazu ziemnego m.in. przez wytwarzanie LNG, a także rozwinięcie sieci dystrybucyjnej w oparciu o akwizycję sieci istniejących oraz budowę własnych sieci i stacji regazyfikacji LNG. Spółka zamierza realizować swoje inwestycje na tzw. białych plamach, czyli terenach nieposiadających dostępu do infrastruktury dostarczającej gaz ziemny. Szacuje się, że ok.  48% mieszkańców naszego kraju nie posiada dostępu do gazu sieciowego. Nabycie instalacji do skraplania metanu jest znaczącym etapem w realizacji tego projektu.

– Instalacja punktu skraplania metanu, której współwłaścicielem została nasza Spółka, umożliwi m.in. stałe zaopatrzenie w skroplony gaz ziemny (LNG) oraz pozwoli na optymalizację poziomu odbiorów gazu przez Spółkę, co będzie miało istotny wpływ na koszty związane z przesyłem gazu. Instalacja została zaprojektowana także pod kątem możliwości wytwarzania i załadunku gazu CNG (sprężonego gazu zimnego), dzięki czemu gaz ziemny będzie transportowany w dowolne miejsce, bez konieczności budowy infrastruktury przesyłowej – tłumaczy Przemysław Podgórski. – Posiadanie własnej skraplarni pozwoli Spółce uniezależnić się od zewnętrznych źródeł dostaw skroplonego gazu ziemnego. Zwiększy też bezpieczeństwo dostaw tego paliwa, które w dużej mierze trafia do kraju z importu.

Jednym z wymagających etapów tej inwestycji jest zakończenie prac budowlano-montażowych  związanych z instalacją. Środki na ten cel będą pochodziły m.in. z podwyższonego przez UNIMOT GAZ S.A. kapitału zakładowego spółki zależnej.

Zgodnie z założeniami, uruchomienie instalacji nastąpi w trzecim kwartale 2014 r. 

Warto podkreślić, że jest to kolejna, ważna inwestycja Spółki w ostatnim czasie. Miesiąc temu zależna od UNIMOT GAZ S.A. Spółka Celowa nabyła nowy podmiot, powołany do działania w sektorze paliwa gazowego w jednej z gmin województwa podlaskiego. Posiada on podpisane listy intencyjne z potencjalnymi odbiorcami, ma także zapewnione finansowanie budowy sieci oraz stacji regazyfikacyjnej.

Ponadto Spółka planuje rozbudowę sieci dystrybucyjnej na kolejnych obszarach, w oparciu o opracowane wcześniej projekty i wydane pozwolenia. W najbliższym czasie zależna od UNIMOT GAZ S.A. Spółka Celowa przewiduje akwizycję funkcjonującej, ok. 25-kilometrowej sieci gazowej, dystrybuującej gaz ziemny do niespełna 100 odbiorców nielimitowanych i gospodarstw domowych.

 

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej