UNIMOT GAZ S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy

Data publikacji: 07.03.13

image

Spółka Unimot Gaz informuje o przyjęciu przez Zarząd Spółki polityki dywidendowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami polityki dywidendowej, w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości 30% z tego zysku.

Zarząd Unimot Gaz S.A. zamierza zapewnić akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku Spółki. Po analizie wyników finansowych, z uwzględnieniem potencjalnych przyszłych inwestycji oraz związanych z tym potrzeb kapitałowych, Zarząd Spółki postanowił zarekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczanie 30% zysku netto na dywidendę.

– Decyzja o przyjęciu polityki dywidendowej została podjęta w oparciu o dobre wyniki finansowe, uzyskane przez Unimot Gaz w 2012 r – wskazuje Przemysław Podgórski, członek Zarządu Unimot Gaz S.A. – Konsekwentnie prowadzona strategia Spółki, m.in. poprzez zwiększanie działalności operacyjnej, miała odzwierciedlenie w wynikach finansowych za cztery kwartały 2012 r. Dobre perspektywy na 2013 r. i kolejne lata oraz uzyskane finansowanie zewnętrzne spowodowały, że Spółka nie musi kumulować całego wypracowanego zysku.

Warto dodać, że w 2012 r. Spółka podwyższała prognozy finansowe, zakładające wzrost zysku netto o 96% w stosunku do prognozy pierwotnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy, termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej