UNIMOT notuje rekordowe przychody i rozwija sieć stacji paliw pod marką AVIA

Data publikacji: 28.09.17

image

Grupa UNIMOT w II kwartale 2017 r. zwiększyła przychody ze sprzedaży o 60%, EBITDA o 25% i zysk netto o 60% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r. Grupa osiągnęła rekordowe wolumeny sprzedaży paliwa, uruchomiła kilka franczyzowych stacji paliw pod marką AVIA i rozwijała mobilną aplikację Tankuj24 do porównywania cen i zakupu paliwa on-line.

Drugi kwartał br. należał do bardzo udanych dla Grupy UNIMOT. Przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 758,2 mln zł, EBITDA 7,6 mln zł, a zysk netto 4,2 mln zł  w porównaniu z odpowiednio: 474,8 mln zł, 6,1 mln zł i 2,6 mln zł w II kwartale 2016 r. W tym okresie Grupa zanotowała  największe w swojej historii wolumeny sprzedaży paliw oraz rekordowe przychody.

W drugim kwartale br. zostały również uruchomione dostawy paliw z nowej lokalizacji – bezpośrednio z rafinerii Schwedt w Niemczech, co spotkało się z dużym zainteresowaniem klientów zlokalizowanych przy zachodniej granicy Polski. Zostały również zrealizowane pierwsze wewnątrzwspólnotowe (kraje UE) dostawy paliw, przy wykorzystaniu bazy w Dębogórzu jako hubu paliwowego. W tym okresie dział logistyki UNIMOT operował największą liczbą wagonów w historii – 150 sztuk, realizując rekordowe przewozy paliw.

Ponadto Spółka z sukcesem brała udział w przetargach na zakup biopaliw, co przyczyniło się do zwiększenia przychodów w tym segmencie działalności.

W segmencie LPG UNIMOT wrócił z sukcesem na rynek zbiorników grzewczych, co zaowocowało wzrostem  liczby klientów i przychodów. Ponadto rozwijana była sprzedaż hurtowa LPG poprzez zwiększanie liczby terminali na terenie całej Polski.

Grupa rozwinęła też działalność na rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego; w II kwartale br. została zakończona budowa stacji regazyfikacji LNG w Białowieży. Spółka zależna ENERGOGAS, działająca w sektorze gazu i energii elektrycznej, zanotowała wzrost przychodów z 0,02 mln zł w I półroczu 2016 r. do 12,22 mln zł w I półroczu 2017 r. oraz wzrost liczby punktów poboru energii z 438 w czerwcu 2016 r. do 1,781 w czerwcu 2017 r. Spółka zależna TRADEA, prowadząca handel energią elektryczną, zanotowała wzrost wolumenu sprzedaży z 152 799 MWh w I półroczu 2016 r. do 259 872 MWh w I półroczu 2017 r. oraz znaczący przyrost liczby współpracujących ze spółką wytwórców energii.

W II kwartale br.  UNIMOT S.A. uruchomił 3 pierwsze stacje paliw pod marką AVIA i podpisał umowy franczyzowe z kolejnymi 4 partnerami. Równolegle Spółka wprowadziła na rynek innowacyjny projekt, skierowany do wszystkich użytkowników samochodów – mobilną aplikację Tankuj24, służącą do porównywania cen paliw i zakupu paliwa on-line. Pod koniec II kwartału br. partnerami programu Tankuj24 było już 69 stacji paliw.

– Realizujemy konsekwentnie naszą strategię, opartą na rozwijaniu działalności w trzech segmentach: paliwa płynne, paliwa gazowe i energia elektryczna. Dodatkowo, tworzenie franczyzowej sieci stacji paliw AVIA oraz wzrost liczby użytkowników aplikacji Tankuj24 pozwala nam zdobywać nowych klientów i uzyskiwać efekt synergii. Oba projekty wymagają natomiast nakładów finansowych, co obecnie zwiększa nasze koszty, ale docelowo przełoży się na dywersyfikację i wzrost przychodów – powiedział Robert Brzozowski, Prezes Zarządu UNIMOT S.A.

W pierwszym półroczu przychody Grupy UNIMOT wyniosły 1 419,9 mln zł, EBITDA 19,9 mln zł oraz zysk netto 12,1 mln zł, w porównaniu z odpowiednio: 853,1 mln zł, 17,1 mln zł i 10, 4 mln zł w I półroczu  2016 r. Stanowi to wzrost odpowiednio o 66%, 16% oraz 16%.

Warto podkreślić, że czerwcu br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMOT S.A. zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 9.837.382 zł  tj. 30% zysku netto Spółki za 2016 r. na dywidendę (1,20 zł na akcję), która została wypłacona akcjonariuszom 20 lipca 2017 r.

Komentarz wideo do wyników

Link do prezentacji wyników. Prezentacja

Link do raportu półrocznego: Raport

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej