UNIMOT znacznie podwyższa prognozy na 2016 r.

Data publikacji: 27.01.16

image

Spółka UNIMOT wprowadziła korektę prognoz finansowych na rok 2016. Zarząd Spółki szacuje, że przychody ze sprzedaży będą o 61% wyższe niż wcześniej zakładano. Prognoza zysku netto została podniesiona o ponad 87%.

Ogłoszona w 2014 r. prognoza UNIMOT na rok 2016 zakładała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1 mld zł, a zysk netto w kwocie 8 mln zł. Jednak utrzymująca się od dwóch lat dynamika tempa wzrostu Spółki, jak również wyższe od spodziewanych wyniki finansowe za ubiegły rok (na co wskazuje publikacja przychodów za grudzień 2015, w tym narastająco), dały Zarządowi podstawę do skorygowania wcześniejszych prognoz. Obecnie Spółka zakłada osiągnięcie w bieżącym roku przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 1,61 mld zł i wypracowanie 15 mln zł zysku netto.

W ciągu ostatnich dwóch lat w UNIMOT S.A. nastąpił dynamiczny rozwój – komentuje Robert Brzozowski, Prezes Spółki. – Stworzyliśmy Grupę Kapitałową, poszerzyliśmy naszą ofertę o sektor gazu ziemnego i zintensyfikowaliśmy sprzedaż biopaliw. Przede wszystkim jednak dokonaliśmy ekspansywnego rozwoju w zakresie hurtowej sprzedaży oleju napędowego, który w 2015 r. stanowił ponad 57% ogólnej struktury przychodów Grupy. Od dłuższego czasu notujemy regularny wzrost przychodów i zysku, a poczynione inwestycje dają podstawę do oczekiwania dalszych wzrostowych wyników. Biorąc to pod uwagę, zdecydowaliśmy się podwyższyć ogłoszone wcześniej prognozy.

Spółka ma znakomite perspektywy rozwoju i jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, co potwierdzają m.in. porównania wyników okresowych z danymi finansowymi w analogicznych okresach poprzednich lat. Na początku bieżącego roku UNIMOT S.A. dokonał też akwizycji spółki EnergoGas, w celu uruchomienia nowego sektora działalności.

– Obrót energią elektryczną to kolejny obszar, o który poszerzamy naszą ofertę. Spodziewamy się w szybkim tempie zaistnieć na tym rynku i funkcjonować jako podmiot w pełni multienergetyczny. W bieżącym roku planujemy też dalszy, dynamiczny rozwój działalności w sektorze ON oraz utrzymanie wysokich wyników w sprzedaży biopaliw i gazu płynnego. Zamierzamy wykorzystać wszystkie sprzyjające czynniki, aby poszerzyć zakres naszej działalności i zrealizować zakładane cele finansowe – podsumowuje Prezes Brzozowski.

Nowe prognozy UNIMOT S.A. zostały poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Polecamy również

30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA

Aż 30 sklepów SPAR na stacjach paliw AVIA Nowe sklepy w 4 województwach Liczba sklepów...

29 listopada 2022

Zobacz więcej

Wyniki UNIMOT S.A. za III kwartał 2022 r.

UNIMOT S.A., notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych,...

16 listopada 2022

Zobacz więcej

Grupa Unimot inwestuje w logistykę kolejową i ustala warunki zakupu udziałów spółki Olavion

Grupa Unimot, multienergetyczna grupa kapitałowa i lider wśród niezależnych importerów paliw w...

14 listopada 2022

Zobacz więcej