Zarząd

Adam Sikorski

Prezes Zarządu

Od 1992 r. współtworzy Grupę Kapitałową UNIMOT, która jest jedną z największych prywatnych firm na rynku energetycznym w Polsce. W 2012 r. został Przewodniczącym Rady Nadzorczej i głównym udziałowcem PZL Sędziszów S.A. – wiodącego, krajowego producenta filtrów dla motoryzacji, gdzie w okresie 2015-18 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

czytaj więcej

Robert Brzozowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Robert Brzozowski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W 2016 r. ukończył prestiżową uczelnię BI Norwegian Business School, uzyskując tytuł Executive Master of Bussines Administration w dziedzinie energii.

czytaj więcej

Filip Kuropatwa

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Filip Kuropatwa posiada 20-letnie doświadczenie na rynkach finansowych pracując w przeszłości w BWP Unibank i BRE Bank w obszarach rynku pieniężnego i walutowego oraz rynków towarowych. Z Grupą UNIMOT związany od 2015 roku.

czytaj więcej