Robert Brzozowski

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

image

Robert Brzozowski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W 2016 r. ukończył prestiżową uczelnię BI Norwegian Business School, uzyskując tytuł Executive Master of Bussines Administration w dziedzinie energii.

W latach 2000-03 był Dyrektorem ds. Handlu i Marketingu ORLEN Morena Sp. z o.o., a przez kolejne 2 lata pełnił funkcję Dyrektora Handlowego LOTOS Marine.

Z Grupą UNIMOT jest związany od 2008 r. jako koordynator międzynarodowego obrotu paliwami. W UNIMOT S.A. odpowiadał m.in. za projekt hurtowej sprzedaży oleju napędowego. 25 sierpnia 2014 r. objął stanowisko Członka Zarządu oraz funkcję Dyrektora Handlowego Spółki. Od  października 2015 r. do końca 2017 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu UNIMOT S.A.

Od stycznia 2018 r. Rober Brzozowski jest Wiceprezesem Zarządu ds. Handlowych.