Mikołaj Wierzbicki

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy Kapitałowej

image

Mikołaj Wierzbicki posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu grupami kapitałowymi i ich finansami, które zdobywał podczas pracy dla Grupy Kopex oraz Grupy PKN Orlen, w której na stanowiskach Członka Zarządu nadzorował spółkę Orlen Gaz i Rafinerię Trzebina, a na stanowisku Członka Rady Nadzorczej sprawował nadzór właścicielski nad spółką Orlen Asfalt. Pan Mikołaj Wierzbicki zdobywał także doświadczenie w procesach restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw takich jak spółka Ruch S.A. czy huta i rafineria ołowiu Orzeł Biały S.A.. Aktualnie w UNIMOT S.A. będzie odpowiedzialny za koordynację działań spółek w Grupa UNIMOT oraz nowe inwestycje w segment związany z odnawialnymi źródłami energii (OZE).