Przychody netto ze sprzedaży we wrześniu 2014 r. – wstępne dane

Przychody netto ze sprzedaży we wrześniu 2014 r. – wstępne dane

Wersja PDF raportu